02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה

ביום 6.12.2023 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר לפקידי השומה, מעסיקים ולשכות השירות בנושא אישור קיבוע זכויות –
הוספת אישור למשלם הקצבה, כדלקמן: 

§   יחיד שהגיע לגיל פרישה (כהגדרתו בחוק גיל פרישה) בשנת 2012 ואילך, ומקבל קצבה, זכאי  פטור על  קצבה בהתאם להוראות
   סעיף 9א ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בהתאם לתיקון זה, 
על מקבל הקצבה לבצע קיבוע זכויות שיאפשר לו לבחור את שילוב
   הפטורים ממס 
המתאים לו ביותר על כספי הפנסיה שלו, ובהתאם יקבע לו פקיד השומה שיעור פטור מותאם על הקצבה.
§   בסוף הליך קיבוע הזכויות מונפק למקבל הקצבה מסמך המסכם את כל מרכיבי הקיבוע, לרבות אחוז הפטור מקצבה לו הוא זכאי. עד
   כה מסמך זה ניתן למקבל הקצבה
בלבד.
§   בימים אלו נוסף גם אישור למשלם קצבה מזכה, אשר מונפק במסגרת האישור לקיבוע ומנחה את משלם הקצבה בדבר שיעור הפטור
   לקצבה לו זכאי מקבל הקצבה.
§  האישור מופיע בחלקו האחרון של אישור קיבוע הזכויות ובו מופיע שיעור הפטור לו זכאי הגמלאי בקיבוע הזכויות. על מקבל הגמלה
   להציג אישור זה למשלם הקצבה.

§    תוקף האישור הוא לצמיתות, כל עוד הגמלאי הצהיר בטופס 101 או 101ג (ובהתאם להקלות בחובת מילוי 101 או 101ג מיום
   8.11.2022
) כי זו הכנסתו היחידה או שאין לו הכנסה נוספת מקצבה מזכה. 
§    הגמלאי מתבקש להודיע לפקיד השומה על כל שינוי בנתונים שלפיהם חושב הקיבוע.    
§    המעסיקים/ משלמי הקצבה מתבקשים לכבוד את האישור, גם אם חישוב הקיבוע והאישור הנ"ל בוצע בשנים שעברו. 

 

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם