02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון

ביום 2.4.2023 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה בנוגע לרכב היברידי מתון (MILD HYBRID) מסוג סוזוקי, לפיה:

  • מספר דגמי רכבים של יצרן סוזוקי סווגו כרכב היברידי וזכו להפחתה בשווי השימוש ברכב, אף על פי שבפועל אינם עומדים בהגדרת "רכב משולב מנוע (hybrid)" ולפיכך אינם זכאים להפחתה בשווי שימוש ברכב.
  • על מנת לאפשר למעסיקים ולעובדים שהדגמים האמורים הועמדו לרשותם להיערך, הרינו להודיע כי אי-מתן ההפחתה בגין דגמי הרכבים שמפורטים בטבלה המצורפת יוחל מיום 1.1.2024. עד למועד זה החישוב של שווי השימוש לא ישתנה.


ביום 16.1.2024 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה לפיה: בשל החלטת בית המשפט העליון מיום 4.1.2024, בצו ביניים בבג"ץ 8629/23 מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ נ' רשות המסים, הושהה תוקף ביטול הפחתת שווי שימוש ברכב, כאמור לעיל, עד למתן החלטה אחרת.

ביום 21.5.2024 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה נוספת בנושא ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון לפיה: בהמשך להודעות קודמות (שלעיל) ולפסק הדין (שלעיל), רשות המסים   מודיעה כי החל מיום 1.6.2024 תיפסק הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון מדגמי סוזוקי. בין היתר, תבוטל הפחתת הזקיפה בדגמים לפי הרשימה המצורפת להודעה.

מדובר בדגמי יצרן סוזוקי הבאים:

  • SWIFT
  • VITARA
  • IGNIS
  • SX4 CROSSOVER
  • S-CROSS

יצוין כי, ייתכנו שינויים ברשימה ככל שייכנסו דגמים נוספים מסוג "היברידי מתון".

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם