02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש ינואר 2024

ביום 31.10.2023 היו אמורות להתקיים הבחירות לרשויות המקומיות. בהמשך לכך פורסמו ביום 10.9.2023 הנחיות בנושא הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2023 (להלן: ההנחיה).

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל" ביום 1.11.2023 פורסם ברשומות חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023, לפיו נדחה מועד הבחירות לרשויות המקומיות ליום 30.1.2024.

לאור האמור בחוק, ביום 25.12.2023 פרסמה רשות המסים בישראל לפקידי השומה, ציבור המעסיקים ומנכים
אחרים,
חוזר עם השינויים בהנחיה, כדלקמן:

§       מועד הבחירות המקומיות נדחה מיום ה-31.10.2023, ליום 30.1.2024.

§    תקופת הבחירות תחול ברצף ביחס למועד הבחירות המקורי ועד 14 יום לאחר מועד הבחירות החדש, קרי החל מיום 16.9.2023 ועד יום 14.2.2024.

§        הגדלת תקרת סכום התשלום החייב במס המיוחד לעניין תשלומים בתקופת בחירות ל-36,000 ₪.

§       כמפורט בהנחיה, שיעור המס המיוחד לגבי תשלום ב"תקופת בחירות" יהיה 18%.

§     על המשלמים להגיש דיווח מפורט שיועבר בטופס 0136 תוך 90 ימים מתום תקופת הבחירות. הפירוט יערך בגיליון אלקטרוני ((Excel תוך הפרדה בין שתי שנות מס: תשלומים וניכויי מס לשנת 2023, תשלומים וניכויי מס  לשנת 2024-לפי פירוט המקבלים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם