02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2023

ביום 31.8.2023 פרסם אגף הגבייה מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2023, לפיו:

שיעורי דמי הביטוח

עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות, ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק:

  • בשיעור מופחת 0.47% עד לתקרה של 60% מהשכר הממוצע (7,122 ₪ נכון ל-1.1.2023).
  • בשיעור מלא 2.06% מסכום הכנסה בסך של 7,123 ₪ ועד לסכום הכנסה בסך של 19,000 ₪.
     

 דיווח ותשלום של דמי הביטוח

  • על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב-15 בחודש, עבור החודש שקדם לו.
  • דיווח עבור עובדים ב-"תקופת בחירות" יתבצע על ידי הגשת טופס בל/649 – דין וחשבון עבור העסקת עובדים על פי חוק מיסוי ותשלומים, התשנ"ו-1996. באתר הביטוח הלאומי ניתן להוריד טופס זה.
  • לאחר מילוי הטופס יש להחזירו באמצעות "שליחת מסמכים" באתר הביטוח הלאומי אל מחלקת מעסיקים, כאשר יש לבחור בנושא "גביה ממעסיקים". בנוסף, ניתן להעביר את הטופס גם לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.
  • תשלום דמי הביטוח ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים של הביטוח הלאומי תחת הכותרת "תשלום עבור חוב", וזאת לאחר שהחיוב יופיע בתיק הניכויים. כמוכן, באתר התשלומים ניתן להפיק שובר לתשלום בדואר.
  • לברורים ניתן לפנות לטלפון: 02-6709948.

 

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק או משתכרים מעבר לתקרות שנקבעו במס הכנסה

עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות, גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כתקופת הבחירות, או עובדים המועסקים לרגל הבחירות בתקופה המוגדרת על פי חוק כתקופת הבחירות ומקבלים שכר מעבר לתקרת התשלום שנקבעה על פי מס הכנסה לאותה תקופת בחירות, ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם על פי הבסיס לתשלום דמי הביטוח ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים במשק. 

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם