02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

דיווח מילואים לעובדים שנקראו בצו 8

כדי להקל על מעסיקים בתקופה זו שבה עובדיהם גויסו למילואים, הוחלט במוסד לביטוח לאומי לתת למעסיקים הקלות בהגשת התביעות ובקבלת החזרים עבור התגמול, כדלקמן:

 הקלות ועדכונים בהגשת התביעה
 –  כל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010).
 –  מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טפסי התביעה
    (התדפיסים). 
     מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טפסי התביעה.

–   חשוב לדייק ככל הניתן בתאריך תחילת השירות שהחל מ-7.10.2023 ואילך ובתאריך סיום השירות.

 אופן הגשת התביעה
 –  אם העובד התחיל וסיים את שירות המילואים באוקטובר – ניתן להגיש תביעה בסיום תקופת השירות.
 –  אם העובד ממשיך את שירות המילואים לחודש נוסף – יש לציין
    בתביעה תאריך סיום של החודש הנוכחי – 31.10.2023, ולהגיש את התביעה בתחילת חודש הבא.

לדוגמא: העובד התחיל את השירות ב-7.10.2023 וממשיך את המילואים גם לחודש נובמבר – יש לציין בטופס התביעה תאריך סיום שירות 31.10.2023 ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. תקופת השירות הבאה של העובד תתחיל מ-1.11.2023 ותסתיים בסיום השירות או ב-30.11.2023 – המוקדם מביניהם. יש להגיש תביעה עבור תקופה זו בהתאם למועד סיום השירות או בתחילת חודש דצמבר 2023, כפי שהוסבר לעיל.

קבלת החזרים על תשלום התגמול
 – על פי החוק, חלה על מעסיקים חובה לשלם בזמן למשרתי המילואים תגמול גובה השכר הרגיל, כאילו לא יצאו לשירות מילואים.

–  כדי לסייע למעסיקים בתקופה הזו, אפשר להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה.

לדוגמה
: על תגמול ששולם לעובד בחודש אוקטובר אפשר להגיש בקשה להחזר במהלך חודש נובמבר, גם אם העובד עדיין במילואים, כפי שהוסבר לעיל. 
–  יצוין כי אם עובד ימשיך לשרת גם בחודש נובמבר – יש לדווח בטופס התביעה תאריך סיום שירות 31.10.2023.
–  התוספת בשיעור 40% המשולמת בשגרה, תשולם למעסיקים רק בסיום השירות.
 
סיכום עם המוסד לביטוח לאומי
להלן סיכום הפגישה שקיימנו עם המוסד לביטוח לאומי:
–  החל מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", בהיעדר טופס 3010, אפשר לדווח למערכת השכר על שירות מילואים על סמך הצהרת משרת/ת בלבד.
–  מי שיסיים את שירות המילואים לפני 31.10.2023 (אף אם אין טופס 3010) – אין לגביו כל שינוי – יש לחשב ולשדר תביעות מילואים כפי המבוצע כיום. 
–  עקב מצב החירום ובהתחשב בעובדה שדיווח המילואים מבוצע על סמך הצהרת המשרת/ת ולא על סמך אישור רשמי מצה"ל, לגבי תקופות שירות המילואים שתאריך הסיום המדווח שלהן הינו 31.10.2023, שלגביהן תשודר בהמשך תביעה מתוקנת, עקב תיקון/עדכון תאריך תחילת השירות, המוסד לביטוח לאומי יקלוט אותה ולא יפיל כשגויה.
זאת בתנאי שתאריך תחילת
השירות המתוקן הינו בטווח של 4 ימים לפני או אחרי תאריך תחילת השירות שדווח בתביעה הראשונה, על פי הצהרת
המשרת. לכן חשוב שהמעסיקים ידייקו ככל האפשר בתאריך תחילת
שירות
המילואים.

–  עבור כל דיווח מילואים שתאריך הסיום המדווח שלו הינו 31.10.2023,  המוסד לביטוח לאומי יפצה את המעסיק בשיעור של 100% בלבד, ללא התוספת לפי מקדם 1.4 עבור יתרת ימי השירות יתרת הימים שמעבר לשבועות שלמים. 

–   בגמר מצב החירום, כאשר המוסד לביטוח לאומי יקבל אישורים סופיים מצה"ל לגבי תקופות שירות המילואים שתאריך הסיום גדול / שווה 31.10.2023, המוסד לביטוח לאומי יפצה על ההפרש בין סכום התגמול שמחושב עם התוספת לפי מקדם של 1.4 עבור יתרת ימי השירות שמעבר לשבועות שלמים, לבין מה ששולם בינתיים ללא התוספת.
יצוין כי חישוב ההגדלה לפי מקדם 1.4 יבוצע פעם אחת על היתרה אחרי שבועות שלמים לכל משך תקופת המילואים. החישוב יבוצע אוטומטית על ידי המוסד לביטוח לאומי.
המוסד לביטוח לאומי לא מצפה לקבל תביעות מתקנות מהמעסיקים/ לשכות  השירות, אלא אם באמת הייתה טעות בדיווח תאריכי שירות המילואים.

–  בהמשך לכך, במערכות השכר של מלם שכר פלוס, בחוקת חישוב  תגמול מילואים בוצע תיקון לפיו תבוטל הכפלה במקדם 1.4 במקרה בו תאריך תוקף עד- של המילואים הינו 31.10.2023.

–  יודגש כי, לגבי מילואים שהחלו לפני 31.10.2023 וטרם הסתיימו (כלומר "גולשים" לחודש נובמבר 2023), יש לדווח למערכת השכר תאריך סיום מילואים שהוא 31.10.2023.

  לגבי שירות המילואים במהלך חודש נובמבר 2023 ואילך, יועברו הנחיות בהמשך.
–  לגבי אופן ההתחשבנות על ההפרש הנובע מהכפלה במקדם 1.4 בתום תקופת המלחמה, ההנחיות גם יועברו בהמשך.
–  לגבי עובדים בשכר נמוך מהמינימום למילואים, או שאין להם שכר בחודשים קודמים, או שעובדים אצל מספר מעסיקים שונים במקביל – אין שינוי לעומת המצב הקיים. העובד יצטרך להגיש גם תביעה אישית אם יש או הייתה לו הכנה נוספת.
תזכורת: התביעה דרך המעסיק
מוגשת רק ממקום העבודה העיקרי.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם