02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023-הארכת מועד הגשה

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על מעסיק/ מנכה להגיש דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

הכללים מחייבים להגיש את הדוחות השנתיים בניכויים באופן מקוון מלא.

דוח מקוון – הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים המקושרים למחשב שע"ם) או דוח ששודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל שכתובתו:

https://secapp.taxes.gov.il/shdochnik

יודגש כי, הגשת דוחות שנתיים בניכויים לשנת מס 2023 תתאפשר באמצעות היישום או בכספת פרטית המוגדרת לפי הנחיות של שע"ם, דהיינו, יהא ניתן להגיש דוחות שנתיים בניכויים, באמצעות הערוץ המקוון בלבד.

במקרים חריגים יינתן מענה לפניות בכתב אותן יש לשלוח לדוא"ל 126.856@taxes.gov.il

ביום 04.3.2024 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת
המס 2023 – הארכת מועד הגשה
, לפיו עקב הימשכות מלחמת חרבות ברזל,  ועל מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעסיקים/ המנכים להגיש את הדוחות כאמור, החליט מנהל רשות המסים, להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2023, עד ליום 31.5.2024 (במקום עד ליום 30.4.2024).

לפיכך, כל הדוחות שישודרו ויאושרו באופן מקוון במערכת האישורים עד ליום 30.6.2024, ייחשבו כדוחות שהוגשו במועד ובלבד שבידי המעסיק/ מנכה או המייצג, ישנו אישור להוכחת אישור מקוון על הגשת הדוחות בניכויים באופן תקין.

בנוסף, מפורטות בחוזר, ההנחיות לשידור והגשה בתהליך המקוון והתאמת הדיווחים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם