02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

דיווח תביעות מילואים לתקופה החוצה חודשים בעת מלחמה

בהתאם להנחיות וההבהרות שהתקבלו ממנהל תחום תביעות מילואים במוסד לביטוח לאומי, בדיווח למערכות השכר על שירות המילואים, אין לאחד תקופות דיווח החוצות חודשים וזאת גם לאחר קבלת
טפסי 3010 על כל התקופה.

הדיווחים המפוצלים לפי חודשים יישארו כך גם במערכות של המוסד לביטוח לאומי ולא ישתנו גם בסיום המערכה. יש לדווח באופן זה ולתקן את הדיווחים הקודמים בהתאם.

לדוגמה: עובד שקיבל טופס 3010 על שירות החל מ-8.10.2023 עד 17.1.2024 יש לדווח את המילואים כלהלן:

  • תקופת מילואים ראשונה: מ-8.10.2023 עד 31.10.2023;
  • תקופת מילואים שניה: מ-1.11.2023 עד 30.11.2023;
  • תקופת מילואים שלישית: מ-1.12.2023 עד 31.12.2023;
  • תקופת מילואים רביעית: מ-1.1.2024 עד 17.1.2024.

אם הדיווחים של תקופות המילואים אוחדו בעקבות קבלת טופס 3010 – נדרש לתקן ולפצל אותם בחזרה.

כמו כן, אין הגדלה של יתרת ימים שמעבר לשבועות שלמים, גם לא על חודש הסיום החלקי.

חישוב ההגדלה על יתרת הימים יבוצע לאחר תום המלחמה על ידי המוסד לביטוח לאומי בחישוב צדדי והמידע יועבר למעסיקים ולתוכנות השכר, עדכון ופירוט בנושא יימסר בבוא העת. יצוין כי, תקופת מילואים רגילה שאינה חוצה חודשים יש לדווח כרגיל ועליה כן תחושב הגדלה של יתרת ימים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם