02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

הארכת תאומי מס לשנת 2024

כמדי שנה, בתחילת כל שנת מס חדשה מאפשרת רשות המיסים "משיכה" של תיאומי מס משנת המס הקודמת, לצורך חישוב המס בחודשים הראשונים של שנת המס החדשה. בהתאם לכך, בתחילת שנת המס 2024 תינתן ארכה לתיאומי מס מפקיד שומה, כולל התייחסות להפרשות מעסיק לקרן השתלמות ופנסיה, אשר הופקו לשנת המס 2023, כמפורט להלן:

§       כלל הציבור (למעט ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות)

תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2024, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2024. המשמעות היא התחשבות בתיאומי המס, שהונפקו בגין שנת המס 2023, בחישוב מס הכנסה במשכורת לחודשים ינואר – פברואר 2024 בלבד. עבור מי שלא יגיש תיאום מס חדש עד לסגירת השכר של חודש מרץ 2024 – ייסגר הדיווח של תיאום המס ביום 31.12.2023, והמס בשכר מרץ 2024 יחושב בלא התחשבות בתיאום זה. כל זה בתוקף מיום 1.1.2024 בדיעבד.

§       ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות בלבד –

תינתן ארכה עד לתאריך תשלום קצבת חודש אפריל 2024, ולא יאוחר מתאריך 30.4.2024. המשמעות היא התחשבות בתיאומי המס, שהונפקו בגין שנת המס 2023, בחישוב מס הכנסה בקצבה לחודשים ינואר – אפריל 2024. עבור גמלאי מקבל קצבה שלא יגיש תיאום מס חדש עד לסגירת השכר של חודש מאי 2024 – ייסגר הדיווח של תיאום המס ביום 31.12.2023, והמס בקצבת מאי 2024 יחושב בלא התחשבות בתיאום זה. כל זה בתוקף מיום 1.1.2024 בדיעבד.


 יודגש
כי רשות המסים אינה מאפשרת להעניק ארכה ל:

§      אישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור;

§  תיאומי מס שאינם בגין משכורת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1996.

 

הודעת רשות המסים על הארכת התוקף של תאומי המס לשנת 2024

ביום 20.12.2023 פורסמה באתר רשות המסים בישראל הודעה לציבור לפיה: לקראת תחילתה של שנת מס חדשה שלחה רשות המסים השבוע לכ-330 אלף שכירים הארכות  תוקף לאישורים על תיאום המס שברשותם, כך שיהיו תקפים גם לשנת 2024. האישורים שנשלחו חוסכים לאותם שכירים את הצורך בעריכת תיאום מס חדש. 

 

האישורים להארכות תוקף נשלחו לשכירים אשר הכנסותיהם ונתוניהם האישיים (זהות המעסיק, מצב משפחתי

ונתונים נוספים המשפיעים על חבות המס) לא השתנו מהותית מזה מספר שנים. אישורים לתיאום מס שנערכו במהלך 2023 ימשיכו להיות זמינים באזור האישי של הלקוחות גם לאחר תום השנה, תחת "החזרי מס ותיאומי מס".

 

יתר השכירים, שלא קיבלו הודעה על הארכת תוקף לתיאום המס לשנת 2024, יוכלו לבצע תיאום מס החל מתחילת ינואר באמצעות יישומון תיאום מס. יישומון זה מאפשר לבצע תיאום מס באופן מקוון לכל סוגי ההכנסות וההקלות, ללא הגבלה על מספר פעמים בשנה וללא תקרת הכנסה.

              יישומון זה משמש גם כמכשיר למיצוי זכויות מכיוון שהוא סורק את הנתונים הקיימים בנוגע למבקשי תיאום המס
              במערכות רשות המסים ומציע להם הטבות שיתכן שלא ידעו עליהן. במקביל, הודיעה הרשות לכ-14 אלף הורים
               לילדים עם מוגבלות, על הארכת תוקפו של האישור 
המעניק להם 2 נקודות זיכוי במס גם לשנת 2024.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם