EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
תקנות תשלומים לקופות גמל

תקנות תשלומים לקופות גמל

תקנות חדשות שנכנסו לתוקפן בינואר 2016 מטילות על המעסיק אחריות ישירה לתשלום ודיווח בגין הפקדת כספים לחסכון הפנסיוני עבור העובדים.

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד 2014- (להלן –התקנות). התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתקנות, החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל 100- עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים, נכנסו התקנות לתוקף ביום 1 ביולי 2016, ולגבי יתר המעסיקים ביום 1 בינואר 2017. כמו כן נדרש המעסיק להיערך לקליטה ובדיקה של קבצי היזונים החוזרים מהגופים המוסדיים על קליטת הדיווחים של המעסיק וגם לטפל בשגויים במטרה להבטיח שלמות העברת ההפקדות ורישום תקין של הזכויות הסוציאליות בתוכניות חסכון שונות אצל כלל הגופים המוסדיים במשק.

כחלק מההיערכות ובמטרה לסייע ללקוחותינו, אנו מציעים שירות חדש של טיוב נתוני הקופות הכולל בין היתר בחינת הקופות המוגדרות במערכת בתאום עם הלקוח ופניה לגופים המוסדיים במטרה להשלים את הפרטים הנדרשים. לקוחות המצטרפים לשירותי מערכת "תהל"  יקבלו שרות זה במסגרת תהליך ההקמה של המערכת.

קבצי תקנות, קבצי עזר ומידע כפי שהופץ על ידי מלם שכר, בנושא היערכות לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), תשע"ד 2014:

מכתב ללקוחות: כל מה שרצית לדעת כל תקנות התשלומים החדשות מכתב אשר הפיצה מלם שכר ללקוחותיה, המתאר את השינויים האחרונים בתקנות ואת היערכות מלם שכר.  הורדה (193.7 Kb)
מכתב אגף שוק ההון למעסיקים בנושא היערכות לתקנות תשלומים 2016 מכתב אשר הפיץ אגף שוק ההון במשרד האוצר למעסיקים במשק על ההיערכות לתקנות תשלומים משנת 2016  הורדה (617.1 Kb)
תקנות תשלומים לקופות גמל - מכתב נילווה מכתב אשר פירסם אגף שוק ההון המבהיר את העדכונים בתקנות התשלומים ובתהליכים הצפויים  הורדה (637.5 Kb)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל) - תשעד קובץ זה הינו קובץ תקנות התשלומים, כפי שפורסם ברשומות על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.  הורדה (120.0 Kb)
חוזר תשלומים לקופות הגמל חוזר המהווה נדבך משלים להוראות שנקבעו בתקנות התשלומים לקופות גמל  הורדה (241.1 Kb)
מכתב ללקוחות החברה מכתב ללקוחות החברה בנושא היערכות לתקנות. מכתב זה מכיל תקציר תקנות והנחיות למעסיק  הורדה (356.1 Kb)
איגרת ללקוחות איגרת מלווה למכתב ללקוחות החברה בנושא היערכות לתקנות  הורדה (69.9 Kb)
תשלום גוף מוסדי עבור שירותי תפעול למעסיקים - הבהרה מכתב הבהרה של אגף שוק ההון המחדד את נושא תשלומי הגופים המוסדיים בגין קבצי מידע ופעולות תפעוליות אחרות  הורדה (82.4 Kb)
חוזר מבנה אחיד - ממשק מעסיקים - תיקון 18.5.2015 קובץ חוזר אוצר זה כפי שפורסם על ידי אגף שוק ההון, מכיל את ההנחיות לעבודה במסגרת התקנות.  הורדה (145.0 Kb)
מידע למעסיקים - רשימת קודי אוצר מעודכנת 1.2017 קובץ אקסל זה מכיל את כל קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. ליד כל גוף מוגדר מספר מזהה (מספר אוצר או מספר ח.פ) לכל קופה. מספרים אלה ישמשו לקשר בין המעסיקים לקופות ויהוו שפה אחידה. קובץ זה משמש כבסיס לטיוב נתוני קופות השכר.  הורדה (133.0 Kb)
ממשק מעסיקים - מבנה אחיד - קובץ מעודכן 1.2017 קובץ אקסל זה מכיל את תיאור מבני הקבצים היוצאים והנכנסים של הדיווח האחיד, במסגרת תקנות התשלומים. בהתאם לקובץ זה, על כל מעסיק יהיה לבצע את הדיווחים החודשיים שלו לקופות הגמל.  הורדה (378.0 Kb)
מערכת תשלומי מעסיקים לקופות מידע פרסומי על מערכת תשלומי המעסיקים לקופות, אשר פותחה על ידי מלם שכר, לצורך מתן מענה על תקנות התשלומים  הורדה (523.0 Kb)
ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק - חוזר אוצר חוזר אשר פורסם על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר. החוזר מגדיר את הפעולות שגוף מתפעל יכול לבצע עבור מעסיק. כמו כן חוזר זה מכיל טופס מתן הרשאת ייפוי כח של מעסיק לגוף מתפעל וכן טופס ביטוח הרשאה שכזו.  הורדה (109.5 Kb)
מצגת בנושא תקנות התשלומים מצגת של מלם שכר, אשר מציגה את עיקרי השינויים הצפויים בשוק חסכון ארוך טווח  הורדה (1.6 Mb)
כיום אנחנו מקבלים שרות מרפנט אישי. זמינותו, הכרת תהליכי העבודה של הארגון, מתן מענה לצרכים של אל על, שרות מקצועי ואדיב, כל אלה מקלים עלינו בתהליך העבודה במהלך החודש. אל על

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי