02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הכל על תגמולי מילואים ומענקי מילואים – מלחמת "חרבות ברזל"

רו"ח רפי הכהן – סמנכ"ל כספים Ι רו"ח סטניסלב ברונפמן – סמנכ"ל מקצועי ומנהל אגף לקוחות ציבוריים Ι מלם שכר פלוס: 

משרתי מילואים רבים קיבלו ב 1.5.2024 סכומי כסף כנגד המענקים אשר מכונים: שמכונים "תגמול נוסף" ו"תגמול מיוחד", עבור שירותם.

סכומים אלו לא בהכרח תואמים לסכומים להם ציפו לקבל על פי התחשיבים בסימולטורים המקצועיים.

בתהליך מעורבים המעסיקים, רשות המסים וצה"ל, כשבינתיים רק משרד הבטחון העביר את ה"תגמול המיוחד".

חשוב להבחין בין תגמולי המילואים שמהווים תחליף לשכר עבודה, ומשולמים למשרת המילואים על ידי הביטוח הלאומי, באמצעות המעסיק, ובין החזרים ומענקים המשולמים למשרת ישירות על ידי צה"ל/ רשות המסים/ משהב"ט אגף השיקום (למי שנפצע במהלך התקופה).

תשלום תגמול המילואים חלף המשכורת – מבוצע על ידי הביטוח הלאומי באמצעות המעסיק או למי שהגיש תביעה באופן אישי.

תביעה אישית תוגש בד"כ על ידי משרת שלא עבד במשך שלושה חודשים מלאים שלפני שירות המילואים הפעיל או לשכיר המועסק על ידי שני מעסיקים או יותר.

מחשבונים ופרטים מלאים בנושא זה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

תגמול מיוחד (שנתי) – את הגמול בגין 37 הימים הראשונים בכל שנה קאלנדרית יקבל המשרת לפי הטבלה הבאה:

ימי מילואים

סכום התגמול בשקלים

5-9.5

266

10-14.5

1452

15-19.5

2,904

20-36.5

4,356

37 ומעלה

5,808

תשלום זה יתקבל ישירות בחשבון הבנק של המשרת מ"רשות המיסים" – דוח המפרט את התשלום ישלח בדואר.

אגף השיקום – מי שהוכר כנפגע על ידי אגף השיקום יקבל ישירות לחשבון הבנק את הקצבאות והתגמולים בהתאם לזכאות.
את הזכאות ניתן לברר באיזור האישי באתר אגף השיקום, תגמולים אלו יופיעו בחשבון הבנק תחת הכותרת "משהב"ט תגמולים".

בנוסף, החזרים למשרת המשולמים על ידי צה"ל יופיעו בחשבון הבנק של המשרת, תחת הסעיף "מופ"ת מילואים".

תשלומים אלה כוללים: תגמול מיוחד (שנתי) 133 ₪ ליום, (בדרך כלל) על כל יום מעבר ל 32 הימים הראשונים של שירות מילואים פעיל, מינואר 23 ועד סוף מרץ 24 (למי שהיה בצו 8), מענק משפחה, מענק משפחה מוגדל, מענק הוצאות אישיות מוגדל (צו 8), החזר הוצאות נסיעה, מענק ילד צרכים מיוחדים, קרן הסיוע – החזרים על טיפולים או פיצויים על נזקים/ אובדן הכנסה.

פרטים מלאים ומחשבונים לגבי מענקים והחזרים אלו ניתן למצוא באתר המילואים של צה"ל.

לכתבה המלאה ב N12 – הכנסו >>

למחשבון חרבות ברזל – על פי תכנית "מגוייסים למילואים" – תוכנית המענקים וההטבות לחיילי/ות המילואים ובני משפחותיהם/ ן מטעם צה"ל

למחשבון מענקי חרבות ברזל באתר המילואים של צה"ל

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם