02-6700500 שלוחה 1

המדריך למעסיק עולים חדשים ותושבים חוזרים

מעסיקים, שימו לב!

מתחילת 2024 ועד לחודש מאי, הגיעו לישראל 11,361 עולים חדשים ותושבים חוזרים, כפי שדווח בדו"ח הכנסת.

הצפי לגידול בביקוש לעלייה לישראל הוא של עוד מאות אלפי תושבים חוזרים ועולים חדשים.

אתם חייבים להיות ערוכים לכך!

לבד מהאחריות שלנו כמעסיקים כלפי קליטת ההון האנושי הזה ושילובם במערך התעסוקתי במדינה, חשוב שנכיר את זכויותיהם בהיבט ההעסקה ולסייע להם ככל שניתן בתהליך הקליטה בישראל.

ראשית חשוב שנבין:

 • מיהו תושב חוזר?
  זהו תושב ישראל שעבר להתגורר בחו"ל והפסיק להיות תושב ישראל, לאחר מכן חזר לישראל במטרה להתגורר בה, וזכה למעמד של תושב חוזר בידי המוסד לביטוח לאומי.

  (ראו גם לינק ל"מבחן התושבות":  https://tinyurl.com/yu8j2bdn).

  מי שעומד בהגדרת "תושב חוזר" – זכאי לזכויות והקלות בתחומים שונים (ביטוח לאומי, מס הכנסה, ועוד), ועליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות.

 • מיהו עולה חדש?
  זהו אדם אשר עלה לישראל בהיותו בגיר, וטרם עברו 12 שנים מיום עלייתו.


זכאויות העובדים בהיבט המעסיק:

 1. נקודות זיכוי ממס –  
  עולים חדשים
  – זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה לתקופה של 42-54 חודשים בשווי של נע בין 726 ₪ ל-242 ₪ בממוצע לחודש (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי), בהתאם למועד עליתם לארץ.
 2. מיסוי –
  תושבים חוזרים
  – זכאים לפטור ממס ל 10 שנים, על הכנסות שמקורן בחו"ל, וגם לפטור מדיווח על הכנסות האלה.
 3. תשלום ביטוח לאומי –
  עולים חדשים (כולל קטינים ואזרח עולה) – יהיו זכאים לפטור לתקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתם לארץ, במידה ואין להם הכנסות, או שהכנסתם נמוכה מ 627 ₪ בחודש.

משרד העלייה והקליטה מנגיש מדריכים מסודרים המפרטים את כלל תנאי הזכאויות, עבור:

עולים חדשים:    https://tinyurl.com/zdbk2udp
תושבים חוזרים: https://tinyurl.com/5n8xwnvy

שימו לב, במטרה לעודד העסקת עולים ותושבים חוזרים, משרד הקליטה והעלייה מסייע למעסיקים באמצעות השתתפות במימון שכר העולה או התושב החוזר לתקופה מוגבלת. פרטים לגבי תנאי עמידת המעסיק בבקשת הסיוע – תוכלו למצוא באתר משרד הקליטה והעלייה.

במערכות השכר של מלם שכר פלוס, בוצעו התאמות נדרשות בטופס 102 לשנת 2024 המופק מתוך מערכות השכר, כמוצג בדוגמא שלהלן:

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם