02-6700500 שלוחה 1

הסכם שכר לדירוג סטודנטים מיום 7.11.2023

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר 2023, נוכח האתגרים בעת הזו ועל רקע המצב הביטחוני ובמטרה לתת מענה לצורכי השעה, ביום 11.10.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי לתקופה זמנית, אשר מאפשר בתקופה שמיום 1.10.2023 עד ליום 31.10.2023 להעסיק עובדים בדירוג סטודנטים במסגרת שעות העולה על המסגרת החודשית שנקבעה בהסכם הקיבוצי מיום 3.11.2029 ובהסכם הקיבוצי מיום 27.12.2022, כדלקמן:

  • מעסיק החתום על ההסכם הזמני, המעוניין להגדיל את המסגרת החודשית של סטודנט המדורג
    בדירוג הסטודנטים, בתקופת ההסכם הזמני, בהתאם לצורכי העבודה, יוכל לעשות זאת בהסכמת הסטודנט, ובלבד שהמכסה לא תעלה על 182 שעות.
  • מובהר כי שימוש בימי חופשה בא במקום ביצוע העבודה בפועל, ולפיכך סטודנט יוכל לעשות שימוש בימי החופשה שצבר, במהלך תקופת ההסכם הזמני, כך שלא יחרוג מ-182 שעות.
  • למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לדווח ולעשות שימוש בימי חופשה בתקופת ההסכם הזמני אם הסטודנט עבד 182 שעות, לרבות אם הושלמה בשל שימוש בימי מחלה, ביום היעדרות לרגל
    בחינה או בשל היעדרות מאושרת אחרת.

       
ביום 7.11.2023 נחתם הסכם קיבוצי נוסף, אשר מאריך את תוקף ההסכם מיום 11.10.2023 עד סוף השנה, קרי עד ליום 31.12.2023.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם