02-6700500 שלוחה 1

הסכם שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המלחמה

כפי שפורסם באתר הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום 11.1.2024, ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם עבור אלה שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר לנוכח המלחמה (להלן: ההסכם) ולהלן עיקריו:

 • בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך, בהתאם להגבלות שהוטלו.
 • ההסכם מבוסס על הסכמות דומות שהושגו במבצעים צבאיים קודמים דוגמת "שומר החומות" ו"צוק איתן".
 • ההסכם מסדיר תשלום שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים ביישובים שפונו, וכן ביישובים נוספים במה שהוגדר כ"אזור המיוחד" בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, ונעדרו מעבודתם במלחמת "חרבות ברזל" בחודש אוקטובר.
 • התשלום יגיע מהמעסיקים ואלו ישופו על ידי המדינה.
 • התשלום יינתן לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך.
 • על פי ההסכם, ישולם לעובדים הזכאים שכר עבודה יומי שהיה משולם אילו היו עובדים באופן רגיל ובכפוף לתקרה. כנגד כך, יקבלו המעסיקים שיפוי מהמדינה בהתאם לאמור בתקנות. התשלומים לפי ההסכם יבוצעו במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש שבו יוצא צו הרחבה להסכם.
 • תנאי הזכאות שהוגדרו במנגנון הפיצוי הם:
  1. עובדים המתגוררים ביישובים שפונו.
  2. עובדים המתגוררים ב"אזור המיוחד" – בהתאם לתנאים הבאים:
      א. עובד/ת המועסק במוסד חינוך שנסגר עקב הנחיות פיקוד העורף או עקב הנחיית הרשות המקומית.
      ב. עובד/ת שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או
          שוהה הילד או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו (כולל הורה אומנה).
      ג.  עובד/ת שנעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.
      ד. העובד/ת הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו ב"אזור המיוחד" , אם מוגבלותו ידועה למעסיק או
          שהמציא למעסיק אישור רפואי, ואם מוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שלא יכול היה
          לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם. בדומה למנגנוני פיצוי במבצעים קודמים, ההסכם שנחתם כולל גם
          סעיף שעוסק בזכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. כל עובד/ת שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות,
          יהיה זכאי לפיצוי, במידה שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד.
 • בשונה מהסכמים קודמים, ההסכם הנוכחי נותן מענה גם לעובדים שהוצאו לחל"ת על ידי המעסיק עקב המצב הביטחוני ומאפשר לעובדים להגיש בקשה לתשלום השכר בגין ימי היעדרות עקב המצב הביטחוני בכפוף למנגנון התחשבות שיוסדר בין רשות המיסים לבין המוסד לביטוח לאומי, ובכפוף לשיפוי המעסיק.
 • ההסכם יוגש לממונה הראשית על יחסי עבודה בזרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשייה לצורך רישומו כהסכם קיבוצי כללי, ותוקפו מותנה בהרחבתו בצו הרחבה על ידי משרד העבודה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם