02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם שכר לעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה ברפורמת "אופק חדש" מיום 19.10.2022

בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2022 פורסם בהרחבה על אודות הסכם השכר החדש של עובדי ההוראה ברפורמת "אופק חדש" שנחתם ביום 19.10.2022 (להלן: ההסכם) לעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה בתנאי רפורמת אופק חדש ולעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה בתנאי טרום הרפורמה.

בהמשך להוראות ההסכם, במשכרות חודש ספטמבר 2023 בוצעו עדכוני שכר הבאים:

עדכון טבלת שכר יסוד לעובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמת אופק חדש

בתוקף מ-1.9.2023 בוצעה פעימה שנייה של עדכון טבלת שכר יסוד לעובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמת אופק חדש (פעימה ראשונה בוצעה בחודש ינואר 2023 בתוקף מ-1.9.2022 בדיעבד);

תוספת אופק 2022 לעובדי הוראה המועסקים בתנאי אופק חדש

בתוקף מ-1.9.2023 בוצע עדכון סכומי התוספת כדלקמן:

דרגה

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

מורים בעלי תואר BA

1,585.54

1.460.54

1,335.54

1,210.54

1,085.54

960.54

835.54

710.54

585.54

460.54

335.54

260.54

185.54

110.54

35.54

17.77

מורים בעלי תואר MA

1,664.87

1,533.62

1,402.37

1,271.12

1,139.87

1,008.62

877.37

746.12

614.87

483.62

352.37

273.62

194.87

116.12

37.37

18.69

מורים קיימים בדרגת "בכיר"

1,189.16

1,095.41

1,001.66

907.91

814.16

720.41

626.66

532.91

439.16

345.41

251.66

195.41

139.16

82.91

26.66

13.33

מורים קיימים בדרגת "מוסמך"

1,083.72

998.28

912.84

827.41

741.97

656.53

571.09

485.66

400.22

314.78

229.34

178.08

126.82

75.56

24.29

12.15

מורים קיימים בדרגת "בלתי מוסמך"

942.92

868.58

794.25

719.91

645.57

571.23

496.90

422.56

348.22

273.88

199.55

154.94

110.34

65.74

21.14

10.57


העלאת 
גמולים לבעלי תפקידים קיימים בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

בתוקף מ-1.9.2023 בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים עודכנו השיעורים של גמולי תפקיד הבאים, כדלקמן:

תפקיד

עד 31.8.2023

מ-1.9.2023

יועץ חינוכי בעל רישיון קבוע

12%

18%

יועץ חינוכי בעל רישיון זמני

8%

12%

סגן מנהל שני ומעלה

13%

20% או 1,100 ₪ – הגבוה מבין
השניים

מנהל/ת חטיבה צעירה

13%

20% או 1,100 ₪ – הגבוה מבין השניים

רכז חינוך חברתי ביסודי

6%

8%

רכז פדגוגי (תכנון לימודים)

6%

8%

רכז חינוך חברתי בחטיבת ביניים

10%

10% (אין שינוי)

חינוך מיוחד

14%

15%

חינוך מיוחד בכיתה מסוג "אוטיזם" או "הפרעות נפשיות קשות"

14%

17%

חינוך מיוחד ב-מתי"אות (למעט מי שזכאי לגמול חינוך)

9%

15%

חינוך מיוחד ב-מתי"אות בכיתה מסוג "אוטיזם" או "הפרעות נפשיות קשות"

9%

17%

חינוך מיוחד אחר

9%

10%

חינוך כיתה א'

11.5%

11.5% או 1,000 ₪ – הגבוה מבין  השניים

חינוך כיתה אחרת (לא א')

10%

10% או 1,000 ₪ – הגבוה מבין השניים

ריכוז שכבה עד 4 כיתות בשכבה

7%

7% או 1,100 ₪ – הגבוה מבין השניים

ריכוז שכבה מעל 4 כיתות בשכבה

6%

6% או 1,100 ₪ – הגבוה מבין השניים

מנהל/ת גן

17%-21% (לפי הכללים)

17%-21% (לפי הכללים) או 1,500 ₪ – הגבוה מבין השניים

מלווה טיולים ופעילות חוץ בית ספרית (0.7%)

לפי היקף משרה של מורה או לפי 4 שעות ביום חופשי או ביום של שיבוץ חלקי

לפי משרה מלאה או לפי 7 שעות ביום חופשי או ביום של שיבוץ חלקי


עדכוני שכר למורים חדשים

 1. העלאת היקף משרה –
  א. החל מ-1.9.2023 שיבוץ מורה חדש ייעשה בהיקף מינימלי של 70%, פרט למקרים חריגים הקבועים בהסכם.
  ב. החל מ-1.9.2024 שיבוץ מורה חדש ייעשה בהיקף מינימלי של 80%, פרט למקרים חריגים הקבועים בהסכם.
 1. מענק שימור – מענק חד פעמי –
  א. החל מ-1.9.2023 עובד הוראה חדש שיחל את עבודתו במועד זה ואילך, יהיה זכאי למענק חד פעמי בתנאי שיתמיד בעבודתו עד לקבלת קביעות ובמועד מתן הקביעות חלקיות משרתו תהיה 70% ומעלה.
  ב. עובד הוראה חדש במשרה מלאה, יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 10,000 ₪. סכום זה ישולם בחודש מאי הסמוך לאחר מועד כניסתו למעמד עובד קבוע.
  ג. עובד שמשרתו פחות ממשרה מלאה (בהתאם לכללים) יקבל מענק על פי חלקיות משרתו המשוקללת במהלך 36 חודשים שקדמו לחודש הקודם לחודש מאי בו משלום המענק.
 1. הארכת תקופת הניסיון – החל מ-1.9.2023 למורים שיחלו את עבודתם במועד זה, תקופת הניסיון לצורך מתן קביעות תוארך בשנה ומתן הקביעות יהיה לאחר שלוש שנות ניסיון.

מנהלים

 1. שימור רמת מורכבות – החל מ-1.9.2023 למנהל שהועבר ביוזמת משרד החינוך לבית ספר עם רמת מורכבות נמוכה יותר, תישמר לו רמת מורכבות לפי בית הספר הקודם, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בהסכם.
 2. סמכות לאישור היקף משרה חריג – החל מ-1.9.2023 למנהל בית ספר תינתן סמכות לאשר היקף משרה מעל 100% ובכפוף לנהלים.
 3. רמת המורכבות למתי"אות – החל מ-1.9.2023 תעלה רמת המורכבות המקסימלית מרמה 6 לרמה 8.
 4. רמת המורכבות לבתי ספר צומחים – החל מ-1.9.2023 בחודש דצמבר יבוצע חישוב חוזר של רמת המורכבות לבית ספר צומח.

נושאים נוספים

 1. תוספת גמול תוספת גמול לגננת עמיתה (משלימה) – החל מ-1.9.2023 גננת עמיתה (משלימה), אשר אינה זכאית לגמולים קבועים כפי שהוגדרו בהסכם, תהיה זכאית לתשלום תוספת בשיעור של 10%.
 2. ביגוד לעובדי הוראה בתפקיד פיזיותרפיסטים – החל מ-1.9.2023 מטפלים בתפקיד פיזיותרפיסטים יקבלו "תוספת קצובת ביגוד לפיזיותרפיסטים" בסך של 800 ₪. זאת בנוסף לקצובת הביגוד שהם כבר זכאים לה.
 3. פישוט תהליך גמישות בהעסקה – החל מ-1.9.2023 תהליך גמישות בהעסקה יפושט על ידי הפחתת תחנות בהליכים השונים.
 4. הרחבת שעות פעילות בית ספרית – החל מ-1.9.2023 בבית הספר ובגני הילדים תורחב מכסת שעות פעילות בית ספרית מהיקף של 18 שעות לכל מחצית (בסה"כ 36 שעות בשנה) לסה"כ של 40 שעות בשנה, תוך מתן גמישות למנהלים באופן השימוש בשעות אלו.

שינוי לוח החופשות בחינוך הרשמי

החל מ-1.9.2023 (שנה"ל תשפ"ד) יתעדכן לוח החופשות. העדכון האמור יחול הן על עובדי ההוראה ברפורמת אופק חדש והן על עובדי ההוראה בתנאי טרום הרפורמה (עולם ישן), כדלקמן:

 • לוח החופשות במגזר היהודי יעודכן כך שבאסרו חג סוכות (כ"ג תשרי), באסרו חג פסח (כ"ב ניסן), ובאסרו חג שבועות (ז' סיוון) – יתקיימו לימודים.
 • לוח החופשות במגזר היהודי יעודכן כך שהימים החלים בין יום כיפור (י"א תשרי) לערב סוכות (י"ד תשרי) – יהיו ימי חופשה.
 • לוח החופשות במגזר היהודי יעודכן כך שבל"ג בעומר (י"ח אייר) ובתענית אסתר (י"ג אדר) – יתקיימו לימודים.
 • לוח החופשות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי יעודכן כך שביום הראשון של חופשת החורף וביום הראשון של חופשת האביב- יתקיימו לימודים.
 • לעובדי ההוראה תינתן האפשרות ל- 2 ימי חופשה במהלך שנת הלימודים, במועדים לפי בחירתם, בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם