02-6700500 שלוחה 1

הסכם שכר לתומכות חינוך (סייעות) – עדכון שכר מבוטח בפנסיה תקציבית

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על אודות שלב א' לרפורמה בשכר תומכות חינוך.

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי בעניין תומכות חינוך (להלן: ההסכם), אשר נחתם ביום 8.8.2023 בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז השלטון האזורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

ההסכם התייחס, בין היתר, לאופן ביצוע הפרשות פנסיוניות על תוספת רמות מקצועיות לתומכות חינוך בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת, כדלקמן:

עובדת מבוטחת בפנסיה צוברת –

יבוצעו הפרשות פנסיוניות על כל הרמות המקצועיות, ללא יוצא מן הכלל, לפי השיעורים: 6% לפיצויים, 7.5% לתגמולים מעסיק, 7% תגמולים עובדת.

עובדת מבוטחת בהסדר של פנסיה בתקציבית –

  • תוספות עבור רמות מקצועיות 1 ו-2 יובאו בחשבון במלואן בחישוב השכר הקובע לפנסיה תקציבית ובכלל זה גם לעניין השתתפות העובדת בפנסיה תקציבית (2%).
  • עד 31.3.2024 תוספות עבור רמה מקצועיות 3 (בסך 400 ₪) לא תבוא בחשבון בחישוב השכר הקובע לפנסיה תקציבית ויש לבצע עליה הפרשות לפנסיה צוברת לקופת גמל בגין העבודה הנוספת (6% לפיצויים, 7.5% לתגמולים מעסיק, 7% תגמולים עובדת).
  • בתקופה שמ- 1.4.2024 ועד 31.3.2025 תוספות עבור רמה מקצועיות 3 תבוא בחשבון באופן חלקי בחישוב השכר הקובע לפנסיה תקציבית, כך שעבור סך של 100 ₪ יבוצע ניכוי לפנסיה תקציבית ועבור היתרה בסך של 300 ₪ יש לבצע הפרשות לפנסיה צוברת לקופת גמל בגין העבודה הנוספת (6% לפיצויים, 7.5% לתגמולים מעסיק, 7% תגמולים עובדת). 

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם