02-6700500 שלוחה 1

פאזל

העלאת שכר מתוקף הפעימה השנייה מתוך ההסכם הקיבוצי מתאריך 5.6.23 בענף המלונאות

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יוני 2023 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי בענף המלונאות, אשר נחתם ביום 5.6.2023 (להלן: ההסכם).

בהמשך להסכם האמור, ביום 31.3.2024 פרסמה התאחדות המלונות בישראל כי בהתאם לפרק ראשון, סעיף 3 להסכם האמור, החל משכר אפריל 2024 תיכנס לתוקף פעימת נוספת לעדכון שכר לעובדים, כדלקמן:

 • ההעלאה תתבצע במשכורת חודש אפריל 2024, המשולמת עד לתאריך 9.5.2024.
 • עובד, אשר בתאריך 1.4.2024 יהיה בעל ותק של 30 חודשי עבודה ומעלה במלון, יקבל תוספת של 2.25% לשכר היסוד שלו (נכון למשכורת חודש מרץ 2024) וזאת החל ממשכורת חודש אפריל 2024.
 • בנוסף, כמו בכלל המשק, בתוקף מ-1.4.2024 עודכן גובה שכר המינימום מ-5,571.75 ₪ לחודש ל-5,880.02 ₪ לחודש. בהקשר הזה יוזכר כי, לפי סעיף 10 להסכם: "מוסכם כי ככל שבמהלך תקופת הסכם זה יעודכן שכר המינימום, כל עדכון שכר, כאמור, לעובדים שיהיו זכאים לו, יהיה על חשבון תוספת השכר ו/או המענק שיינתנו לאחר אותו עדכון, כך שהתוספת בפועל תהיה בשיעור ההפרש שבין התוספת המפורטת בהסכם זה לעיל לבין עדכון שכר העובדים, ככל שיהיה. סעיף זה לא יחול על עובדים שבעת חתימת הסכם זה הינם בעלי ותק של 10 שנים ומעלה במלון".
 • כמו כן, במסגרת הפעימה הזאת, יעודכנו התוספות הבאות, החל ממשכורת אפריל 2024:
  –  תוספת אילת – 371.88 ₪ לחודש.
  –  תוספת ים המלח – 229.29 ₪ לחודש.
  –  תשלום העובד עבור ארוחה חמה בצהריים או בערב – 3.75 ₪.
  –  תשלום העובד עבור ארוחת בוקר או ארוחה קרה בערב – 1.87 ₪.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם