02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו מ-7.10.2023 עד 30.11.2023

ביום 12.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לציבור בנושא הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו מ-7.10.2023 עד 30.11.2023, כדלקמן:

אבטלה

בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 30.11.23.

יודגש כי, בימים אלה המוסד לביטוח לאומי מפתח מערכת ייעודית ליישום ההקלות באבטלה. לגבי מי שזכאי לאבטלה לפי ההקלות ותביעתו נדחתה או שעדיין לא אושרה, המוסד לביטוח לאומי יבצע בדיקה יזומה של המקרים האלה לאחר שהמערכת תעלה, וישולמו דמי אבטלה לכל הזכאים.

שימו לב, מי שלא זכאי לדמי אבטלה או שהכנסותיו מאבטלה נמוכות – מומלץ לבדוק זכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

מי שהפסיק לעבוד לפני 7.10.2023

תביעתו לדמי אבטלה של מי שהפסיק לעבוד לפני 7.10.2023, תיבדק בהתאם לתנאי הזכאות הרגילים. אפשר להגיש תביעה באופן מקוון באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

מי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י המעסיק במהלך התקופה שמ-7.10.2023 עד 30.11.2023 יקבל את ההקלות הבאות:

 • קיצור תקופת אכשרה
  – 
  תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה קוצרה ל-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה (במקום 12 חודשים).
  –   יצוין כי, בספירת 6 החודשים לא יובאו בחשבון חודשי שירות סדיר.
  –   למי שמקבל קצבת נכות מביטוח לאומי – תקופת האכשרה קוצרה ל-3 חודשים.
 • ביטול הפחתת ימי אמתנה בחודש הראשון
  –   
  לא יופחתו 5 ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון, אולם הם ינוכו כל ארבעה חודשים רצופים.
 • קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה
  –   
  תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל-14 יום לפחות (ולא 30 יום כפי שהיה).
  –   ביטול החובה לנצל את ימי החופשה: מי שהוצא לחל"ת לא צריך לנצל את ימי החופשה שנותרו לו אצל המעסיק כדי לקבל דמי אבטלה.
 • הארכת ימי האבטלה למובטל חוזר שטרם מלאו לו 40
  –   
  מובטל שעדיין לא מלאו לו 40, והוא הגיש מספר תביעות לדמי אבטלה ב-4 השנים האחרונות – יכול לקבל בשגרה תשלום כולל של עד % 180 מימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.
  –   בעקבות המלחמה, מובטל חוזר שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בין התאריכים 7.10.2023 ו-30.11.2023 והגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בתקופה זו, וסיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה – יקבל הארכה אוטומטית של ימי האבטלה עד ל-30.11.2023 או עד תום תקופת הוראת השעה, גם אם ניצל את כל 180% ימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.

דמי אבטלה למי שפונו מיישוביהם
מבוטח המתגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה (לרבות מובטל חוזר מתחת לגיל 40) – יכול להיות זכאי לדמי אבטלה בתקופה שמ-7.10.2023 עד 30.11.2023 או עד תום תקופת הוראת השעה, ללא הגבלה של ימים, גם אם סיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה.

אם שנת הזכאות שלו לדמי אבטלה הסתיימה בתקופה זו, היא תוארך באופן אוטומטי עד לתאריך 30.11.2023. באתר המוסד לביטוח לאומי אפשר לבצע בדיקה האם ישוב פונה לפי החלטת ממשלה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם