02-6700500 שלוחה 1

הריון ולידה – הכל על חובות המעסיק והעובדת

מעסיק, מזל טוב, העובדת שלך בהריון!

כמה דברים לשים ❤ אליהם בנושא:

 1. חובת עדכון המעסיק – עובדת נדרשת לעדכן את מעסיקה על הריון, לכל המאוחר בחודש החמישי להריון.
 2. תמורת שעות היעדרות – עובדת זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה, בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, בחלוקה בין:
  – עובדת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודה, זכאית להיעדר בשל הבדיקות עד 40 שעות בתשלום לאורך ההיריון.

        – עובדת במשרה חלקית, זכאית להיעדר בשל הבדיקות, מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.

 1. חופשת לידה – עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, בהתאמה לתקופת העבודה שקדמה לחופשת הלידה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, כמפורט להלן:
  – עובדת שצברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק, זכאית
    לחופשת לידה מלאה בת 26 שבועות, (מתוכם 15 שבועות בתשלום, וכמו כן זכאית
    העובדת להאריך את החופשה מעבר ל 15 השבועות, תודות לוותק שצברה), מהם
    זכאית העובדת לנצל עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.
  – עובדת שלא צברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק,
    זכאית לחופשת לידה חלקית בת 15 שבועות, מהם זכאית העובדת לנצל עד 7
    שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.

 1. שעת הנקה – במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה, זכאית עובדת המועסקת במשרה מלאה או לפחות 174 שעות בחודש, להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום, ללא ניכוי מהשכר, זוהי שעת הנקה (שעת הורות). (ניתן לחלק את הזכאות עם בן/ בת זוג).


  * שימו לב, הזכאות אינה מותנית בהנקה בפועל, והיא מוענקת גם לנשים שלאחר חופשת הלידה החלו לעבוד במקום עבודה חדש.
  * במידה והעובדת (או בן.ת זוגה), לא מנצלים זכאות זו, הם אינם זכאים לקבל על כך גמול
  שעות נוספות.

 2. איסור פיטורים לאחר לידה – אסור למעסיק לפטר עובדת ולתת הודעת פיטורים, במהלך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה (אלא אם קיבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים).

אז שוב שיהיה בשעה טובה!

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם