02-6700500 שלוחה 1

השתתפות המעסיק במועדון "שלך" לשנת 2023 בדירוגים מנהלי, מח"ר, תומכות חינוך, חינוך נוער ועובדים סוציאליים

ביום 23.5.2023 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי הודעה בנושא השתתפות המעסיק במועדון "שלך" לשנת 2023 עבור דירוג מנהלי, מח"ר, תומכות חינוך, עובדים סוציאליים וחינוך נוער, כדלקמן:

  • בהתאם לסעיף ב' 9 להסכם הקיבוצי מיום 10.4.2019, גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר לעובדים בדירוגים הנ"ל, המועסקים מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי 2023, יעמוד בשנת 2023 על 422 ₪ לשנה קלנדרית.
  • למען הסר ספק השתתפות המעסיק בדמי חבר במועדון "שלך", חלה גם על דירוג תומכות חינוך (סייעות).
  • כמו כן, בהתאם לפרק י"ד (2) להסכם הקיבוצי מיום 12.5.22 בדבר עדכון תנאי העסקה של עובדים סוציאליים (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט 2022) עובדים סוציאליים, שאינם זכאים לשכר מוגדל לפי תוספת חלקיות המשרה לאחר מועד הביצוע, יהיו זכאים להשתתפות המעסיק בדמי החבר למועדון "שלך" לפי תנאי הזכאות כאמור לעיל.
  • את ההשתתפות בדמי החבר בגין שנת 2023 יש להעביר לקרן עד סוף יוני 2023.
מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם