02-6700500 שלוחה 1

חובת מסירה בכתב על תנאי העסקה

מעסיק, הידעת?

תשלום מיוחד על נסיעות עבודה, תנאים סוציאליים או מספר ימי העבודה מהבית בשבוע- אם קיבלתם לעבודה עובד.ת חדש.ה, הנה מה שחשוב לדעת על חובת מסירת תנאי ההעסקה להם: 

✅ מעסיקים מחויבים במסירת תנאי ההעסקה לעובדים חדשים בתוך 30 ימים ובכתב. 

✅ במקרה של העסקת בני.ות נוער שטרם מלאו להם 18 שנים, חייב המעסיק למסור את תנאי ההעסקה בתוך 7 ימים ובכתב גם כן. 

✅ גם במקרה של שינוי מהותי בתנאי ההעסקה של העובדים, כמו: ימי העבודה, שעות העבודה, מיקום או תנאים שונים הנקובים בהסכם- מחויב המעסיק בהודעה בכתב כפי שמוזכר בסעיף הקודם. 

✅ הודעת תנאי ההעסקה לעובד חייבת לכלול את הפרטים הבאים: זהות מלאה של העובד והמעסיק, הגדרת התפקיד ואופיו, לרבות: ימים, שעות העבודה ויום המנוחה.

בנוסף יש לציין את השכר המוסכם בין הצדדים והתנאים הסוציאליים, כולל תוספות אם קיימות, כגון: עמלות, בונוסים ותשלומים שאינם משולמים בשכר (למשל: הוצאות דיור, מזון ושתיה ועוד).

אז לסיכום מה היה לנו? מתחילים את ההעסקה בשקיפות, מוסרים במועד את מסמך תנאי ההעסקה לעובדים, ומאחלים דרך משותפת צלחה!  

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם