02-6700500 שלוחה 1

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד 2023

לפי סעיף 270 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנה"-1995, התגמול המזערי = 68% מהסכום הבסיסי, לחודש, מחולק בשלושים.

בשנת 2023 הסכום הבסיסי עומד על 9,493 ₪ מכאן שמיום 1.1.2023 הסכום התגמול המזערי לתשלום תגמול בגין יום מילואים אחד עומד על סך של 215.17 ₪ = 30/(68% * 9,493).

ביום 9.11.2023 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד-2023, לפיו בגין התקופה שמיום 7.10.2023 ועד 31.12.2023 יחושב התגמול המזערי לפי 95% מהסכום הבסיסי במקום לפי 68%.

מכאן, לתקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2023 סכום התגמול המזערי יעמוד על סך של 301.61 ₪ = 30/(95% * 9,493).


יודגש
כי העדכון במערכות השכר של מלם שכר פלוס בוצע באופן רטרואקטיבי, והעובדים הזכאים להגדלת התגמול בגין שירות מילואים בחודש שכר אוקטובר 2023 – קיבלו/יקבלו הפרשים בחודש שכר נובמבר 2023.

יצוין כי, המוסד לביטוח לאומי כבר שילם לחלק גדול מהמעסיקים בגין תקופות המילואים בחודש אוקטובר לפי סכום התגמול המזערי המעודכן (300.61 ₪), למרות שבתביעות ששודרו היו סכומי תגמול שהתבססו על סכום התגמול המזערי הקודם (215.17 ₪). לפיכך הפרשי תגמולי מילואים, הנובעים מהעלאת סכום התגמול המזערי בגין תקופות המילואים בחודש אוקטובר 2023, כאמור לעיל, ישולמו בשכר חודש נובמבר 2023.

הנחיות נוספות של המוסד לביטוח לאומי לגבי שירות מילואים בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023

דיווח תקופות שירות מילואים שבוצעו במהלך חודש אוקטובר 2023 במערכות השכר, בגין שירות המילואים, שהתחיל במהלך חודש אוקטובר 2023 והמשיך גם בחודש נובמבר 2023, יש לדווח עם תאריכי התוקף מיום גיוס למילואים ועד ליום 31.10.2023. יצוין כי, במקרה כזה ישולם תגמול מילואים, כמקדמה, ללא הגדלה של 140% על יתרת הימים שמעבר לשבועות שלמים.

דיווח תקופות שירות מילואים שבוצעו במהלך חודש נובמבר 2023 במערכות השכר, בגין שירות המילואים, שהתחיל בחודש אוקטובר 2023, טרם הסתיים וממשיך בחודש דצמבר 2023, יש לדווח עם תאריכי התוקף מ-1.11.2023 עד 30.11.2023. יצוין כי, גם במקרה כזה תשלום תגמול מילואים כמקדמה, ללא הגדלה של 140% על יתרת הימים שמעבר לשבועות שלמים.

לגבי שירות מילואים, אשר הסתיים במהלך חודש נובמבר 2023, בין אם התקבל בגינו טופס 3010 סופי על כל התקופה ובין אם לאו, יש לדווח כדיווח רצוף אחד עם תאריכי התוקף מדויקים, כפי שמופיעים בטופס 3010 או כפי שנמסרו ע"י העובד/ת ובמקרה כזה תשלום תגמול מילואים יבוצע באופן רגיל, קרי כולל הגדלה של 140% על יתרת הימים שמעבר לשבועות שלמים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם