02-6700500 שלוחה 1

חמ"ל מעסיקים
מלם שכר פלוס

 

 

מעסיק.ה יקר.ה, 

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" עולות סוגיות מקצועיות רבות בהקשר להעסקת עובדים, תשלום פיצויים ועמידה בדרישות הרגולציה בשעת חירום.

במטרה להקל על עבודתכם, ריכזנו (ונמשיך לרכז) הודעות ומסמכים חשובים לשימוש בעת מצבי חירום.


שימו לב, המידע מרוכז ומתעדכן כאן באופן שוטף

שם המסמך/ העדכון

מקור  

לינק

מתן ארכה להגשת תביעות פיצויים לעסקים עבור מלחמת חרבות ברזל (17.7.24)

רשות המסים

כאן

נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים מרץ-אפריל עבור עסקים ביישובים מפונים, עסקים בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון (25.6.24)

רשות המסים

כאן

נפתחה המערכת להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר לחודשים ינואר-פברואר 2024 ובמסלול מקדמות לחודשים מאי-יוני 2024

רשות המסים

כאן

פרסום צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הבטחוני (3.6.24)

התאחדות התעשיינים

כאן

אושר סופית: הגנה על בנות ובני זוג של משרתי מילואים מפני פיטורין או הוצאה לחל"ת (28.5.24)

הכנסת

כאן

פיצוי למעסיק עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות ששולמו עבור עובדיו בתקופה שבה שירתו במילואים (21.5.24)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

הבהרה למעסיקים בנוגע לתשלום תוספת לימי השירות (40%) למשרתים במילואים (8.5.24)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

פרסום תקנות בדבר שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים (6.5.24)

התאחדות התעשיינים

כאן

שינוי בבקשות ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) – החל מתאריך 21/04/24 יש להגיש בקשות ולת"ם אך ורק דרך אתר מילואים.
להגשת בקשה ודרכי התקשרות, הכנסו ללינק. (30.4.24)

משרד העבודה

כאן

נפתחה המערכת להגשת בקשות למענק בגין החודשים ינואר-פברואר 2024 עבור עסקים בישובים מוטי תיירות ובישובים שחלו לגביהם הגבלות מחמירות (21.5.24)

רשות המסים

כאן

אושר סופית: שיפוי נוסף של 20% משכר העובד למעסיקים של משרתי מילואים (8.4.24) – שימו לב שטרם פורסמו הוראות ביצוע בנושא

ועדת העבודה והרווחה

כאן

הקלה לאנשי המילואים: רשות המסים תאפשר לייחס הכנסות מתגמולי מילואים של הביטוח הלאומי לשנה הקודמת או לשנה הנוכחית, לפי בחירה (8.4.24)

רשות המסים

כאן

עסקים באילת, ים המלח ובאזורים נוספים יזכו לפיצוי בגין נזק עקיף בחודשים ינואר-פברואר 2024 (31.3.24)

רשות המסים

כאן

בקשה למענק לעוסקים משרתי מילואים – עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם להם בעקבות שירותם בצו 8 במלחמת חרבות ברזל (28.3.24)

רשות המסים

כאן

עסקים ביישובי קו-עימות בצפון יזכו לפיצויים מוגדלים גם בינואר-פברואר 2024 (26.3.24)

רשות המסים

כאן

הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל (18.3.24)

רשות המסים

כאן

הוקמה ועדת פיקוח שתכריע במחלוקות לגבי פיטורי מילואימניקים (14.3.24)

משרד העבודה

כאן

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית עדכון לתקציב המדינה לשנת 2024 בעקבות הוצאות מלחמת "חרבות ברזל" (13.3.24)

משרד האוצר

כאן

הוארכה הוראת השעה הנותנת הגנה מפני פיטורים (7.3.24)

משרד העבודה

כאן

דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים חברות ומלכ"רים לשנת המס 2023 (6.3.24)

רשות המסים

כאן

שר העבודה יואב בן צור חתם על צו ההרחבה למשרתי מילואים ולמשפחותיהם (6.3.24)

משרד העבודה

כאן

שר העבודה חתם על היתר כללי בעניין הפסקות בעבודה  (4.3.24)

משרד העבודה

כאן

הכנסת אישרה מתווה פיצוי לעסקים, בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל ומנגישה מחשבון פיצויים לעסקים (29.2.24)

רשות המסים

כאן

חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (חוק התכנית הכלכלית) (25.2.24)
להלן מסמך משלים להוראת ביצוע 2/2023- לגבי תקופת נובמבר דצמבר 2023 ומסמך משלים להוראת ביצוע 3/2023-לגבי תקופת נובמבר דצמבר 2023

רשות המסים

כאן
וכאן

תעסוקה בשעת חירום – כלים למעסיק (20.2.24)

משרד העבודה

כאן

שר העבודה חתם על כוונתו להרחבת ההסכם הקיבוצי ״חרבות ברזל״ (13.2.24)
*שימו לב, מדובר בכוונה לחתום על צו ההרחבה, שייחתם כנראה בחודש הבא.

משרד העבודה

כאן

רשות המסים מודיעה על ארכה להגשת תביעות עבור חודש אוקטובר לפיצויי נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

(13.2.24)

רשות המסים

כאן

עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון יוכלו להגיש בקשה למקדמות לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל" גם עבור ינואר-פברואר 2024 (12.2.24)

רשות המסים

כאן

היתרים להעסקת עובדים בשעות נוספות, מנוחה שבועית ובחופשת חג – הארכת תוקף ההיתר עד ל 7.3.2024

משרד העבודה

כאן

הסכם למען משרתי המילואים ובני/בנות הזוג (5.2.24)

ההסתדרות

כאן

פיצוי לעסקים באזור המיוחד – הגשת תביעת פיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים באזור המיוחד בעקבות מלחמת חרבות ברזל (21.1.24)

רשות המסים

כאן

גם בגין נובמבר-דצמבר: עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית במלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל (17.1.24)

רשות המסים

כאן

פיצוי הוצאות מזכות לעסקים ברחבי הארץ – הגשת תביעת פיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל (15.1.24)

רשות המסים

כאן

הסכם שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המלחמה
*טרם הוצא צו הרחבה להסכם (15.1.24)

ההסתדרות

כאן

הסכם חרבות ברזל 30/11/23-7/10/23 (28.12.23)

מרכז השלטון המקומי בישראל

כאן

נספח

תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים (3.1.24)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ בגין מלחמת חרבות ברזל הוארך עד סוף דצמבר 2023 (2.1.24)

רשות המסים

כאן

דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש ינואר 2024 (25.12.23)

רשות המסים

כאן

מענק עידוד חזרה לעבודה (14.12.23)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

כאן

מצגת

הכנסת אישרה תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (28.11.23)

משרד העבודה

כאן

חרבות ברזל: הארכת תוקף היתרים מיוחדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (20.11.23)

משרד העבודה

כאן

מענק עידוד תעסוקה התאחדות התעשיינים (30.11.23)

התאחדות התעשיינים

כאן

שאלות ותשובות הנוגעות לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לעסקים בגין מלחמת "חרבות ברזל" – לפי חוק מס רכוש ותקנותיו והוראת השעה (26.11.23)

רשות המסים

כאן

נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין "חרבות ברזל" בכל מסלולי הפיצוי (19.11.23)

רשות המסים

כאן

עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית במלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל בגין נזק עקיף (15.11.23)

רשות המסים

כאן

תגמולי מילואים שולמו ל- 90% מהזכאים לתשלום (13.11.23)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת (13.11.23)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

פתיחת מערכת מקוונת להגשת בקשות להחזר תגמול מילואים ע"י המוסד לביטוח הלאומי. (13.11.23)
שימו לב, לקוחות מלם שכר פלוס ממשיכים לדווח נתוני מילואים כרגיל, ואנו דואגים להעביר באופן ממוכן את הנתונים הדרושים לתשלום התגמול למעסיקים.

המוסד לביטוח לאומי

כאן

עדכון על הקלות בנושא אבטלה וחל"ת, בעקבות המלחמה לאחר שינויי החקיקה בנושא (12.11.23)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

מליאת הכנסת אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל (9.11.23)

רשות המסים

כאן

שירות חדשני בממשלה: משרד העבודה משיק צ'אט בוט בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים (9.11.23)

משרד העבודה

כאן     

תכנית עידוד תעסוקה לחיזוק החוסן הכלכלי (8.11.23)

משרד העבודה

כאן

אורכות לדיווח ותשלום עד ל-27 בנובמבר 2023 לכלל הציבור ועד ל-31 בדצמבר 2023 לאוכלוסיות זכאיות (8.11.23)

רשות המסים

כאן

ביוזמת שר העבודה, ועדת השרים אישרה תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום  *התיקון לחוק דורש אישור הכנסת (7.11.23)

משרד העבודה

כאן

איגרת למעסיקים בשרות הציבורי (2.11.23)

ההסתדרות

כאן

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" (2.11.23)

רשות המסים

כאן

אושרה שורת צעדים לגיוס עובדים זרים בחקלאות (1.11.23)

משרד העבודה

כאן

הבהרת הביטוח הלאומי למתווה שפרסם האוצר (30.10.23)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה (29.10.23)

רשות המסים

כאן

שר העבודה חתם על היתר להעסקת צעירים (+16) עד השעה 23:00
(29.10.23)

משרד העבודה

כאן

הנחיית הממונה על השכר מיום 24.10.23 בנושא הנחיות עבודה מרחוק – התמשכות מצב החירום

משרד האוצר

כאן

אשקלון ומבקיעים יוגדרו כישובי ספר למשך שנה (24.10.23)

רשות המסים

כאן

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות),התשפ"ד-2023 (23.10.23)

רשות המסים

כאן

מיזם "מנצחים ביחד" של לשכת סוכני ביטוח בישראל, יסייע למשפחות בקבלת מידע על החיסכון הפנסיוני של נפטרים ונעדרים (17.10.23)

לשכת סוכני הביטוח

כאן
וכאן

נפתחה האפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת תביעה (22.10.23)

רשות המסים

כאן

הקלות בהגשת תביעות למעסיקים שהעובדים שלהם יצאו למילואים (22.10.23)

המוסד לביטוח לאומי

כאן

הנחיות להתנהלות בימי מלחמת "חרבות ברזל" (17.10.23)

נציבות שירות המדינה

כאן

בקשה לתשלום מקדמות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ בשל מלחמת "חרבות ברזל"

רשות המסים

כאן

הנחיות והתאמות בפעילות הגופים המפוקחים – מלחמת "חרבות ברזל" (17.10.23)

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כאן

הנחיות משלימות לתשלום שכר אוקטובר 2023 – מלחמת "חרבות ברזל" (18.10.23)

מרכז השלטון המקומי

כאן

הוראת שעה – החרגת סוגיות בתחום הון אנושי לצורך התנהלות בעת מלחמת "חרבות ברזל" (10.10.23)

משרד הפנים

כאן

הודעה בענייני עובדים מס' 18/2023 – תשלום תמריץ אי היעדרות בתקופת המגבלות על פתיחת מערכת החינוך – מלחמת "חרבות ברזל" (18.10.23)

מרכז השלטון המקומי

כאן

חידוד הנחיות למגזר הציבורי – מלחמת "חרבות ברזל" (17.10.23) 

משרד האוצר, הממונה על השכר והסכמי עבודה

כאן

הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת הבחירות ברשויות המקומיות – חוזר מנכ"ל משרד הפנים (21.5.23)

משרד הפנים

כאן

המסלקה הפנסיונית תאפשר קבלת מידע על נפטרים ונעדרים (15.10.23)

המסלקה הפנסיונית

כאן

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (9.10.23)

משרד העבודה

כאן

ארה"ב תעניק דחייה לתושבי ישראל במועד הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס (15.10.23)

רשות המסים

כאן

חידוד הנחיות למגזר הציבורי במלחמת "חרבות ברזל" (17.10.23)

משרד האוצר, אגף השכר והסכמי עבודה

כאן

הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" (10.10.23) – רשות המסים

רשות המסים

כאן

הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" (10.10.23) – המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי 

כאן

הקלות בתשלום דמי הביטוח הלאומי בעקבות המצב הביטחוני (10.10.23)

המוסד לביטוח לאומי 

כאן

בקשה מקוונת לשחרור משירות מילואים מיוחד (ולת"מ – שמ"מ)

משרד העבודה 

כאן

פנייה למוקד המידע של קרן הפיצויים ברשות המסים (לטיפול בנזקים ישירים הנגרמים למבנים ולרכוש פרטי ועסקי) (12.10.23)

רשות המסים

כאן

הודעת שר העבודה: עובדים זרים שהועסקו בענף הבניה, יעבדו במפעלים חיוניים (12.10.23)

משרד העבודה 

כאן

חוק שירות עבודה בשעת חירום – שאלות ותשובות

משרד העבודה 

כאן

צו להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום (12.10.23)

משרד העבודה    

כאן

היתר להארכת שעות הפעילות של נהגי רכב ציבורי והובלות (15.10.23)

משרד העבודה

כאן

הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי (12.10.23)

רשות המסים

כאן

רשות המסים פרסמה הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל" (16.10.23) 

רשות המסים

כאן

משרד העבודה משיק מוקד זכויות עובדים בחירום לציבור הרחב 3080* (17.10.23)

משרד העבודה

כאן

קובץ שאלות ותשובות בימי מלחמה 

לשכת סוכני הביטוח

כאן

לרשותכם אמצעי יצירת קשר לגופים חיוניים:

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל חירום, אגף כח אדם לשעת חירום 

074-7696188

משרד העבודה, מוקד זכויות עובדים בחירום 

*3080

רשות המסים, המוקד לנזק ישיר ונזק עקיף

*4954 / *4959

המוסד לביטוח לאומי 

*6050

משרד הכלכלה לתעשייה ולעסקים, מוקד חירום לעסקים קטנים ובינוניים

*6150

מענה ממשלתי מרכזי

1299

האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי ו/או חשבונאי של עורך דין ו/או רואה חשבון ולא נועד בשום מקרה לשמש חוות דעת, ייעוץ, המלצה או הצעה לפעולה כלשהי, אלא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים לעיל הינה על אחריות המשתמש בלבד, כאשר בכל מקרה יש לקבל ייעוץ משפטי קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין. ט.ל.ח.

צור קשר

שימו לב, אנו מטפלים אך ורק בפניות מלקוחות מלם שכר פלוס (נציגי יחידות שכר/ משאבי אנוש של מעסיקים).

איננו מטפלים בפניות מעובדים המשתמשים במערכות מלם שכר פלוס השונות.

במידה והנך עובד.ת, אנא פנה למעסיקך

הערה! נא למלא את הפרטים החסרים

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם