02-6700500 שלוחה 1

חרבות ברזל: הארכת תוקף היתרים מיוחדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

בשל
מלחמת חרבות ברזל ועל מנת להקל על ציבור בעלי אישורים רגולטוריים  בתקופה לא שגרתית זו, בין היתר, אישרה הכנסת ביום 25.10.2023 את 
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה-חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן: חוק דחיית מועדים).


חוק דחיית מועדים  קובע הארכת מועדים  של 3 חודשים,
 בין היתר, בכל הנוגע להיתרים מיוחדים שניתנו עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, ובלבד שהיתר כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש.


הארכה לא תחול לגבי היתר מיוחד שהגורם המוסמך החליט שלא לחדשו לפני תום תקופת הארכה ויידע את המעסיק בהחלטה כאמור בהתאם לסעיף 2(ד) לחוק הארכת מועדים
.

כלומר, כל ההיתרים המיוחדים שניתנו לתקופה של 30 ימים לפחות ושמועד פקיעת התוקף שלהם הוא בין ה-7.10.2023 עד 7.1.2024 יוארכו אוטומטית בשלושה חודשים נספים בהתאם לחוק האמור, כל עוד מצב החירום נמשך.


יובהר כי הוראה זו אינה חלה על היתרים כלליים שניתנו לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אשר הוחרגו במסגרת התוספת השנייה של חוק דחיית מועדים
.

לדוגמה: אם מועד פקיעת תוקף היתר המיוחד שניתן בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה הינו 30.11.2023, הרי שבהתאם לחוק דחיית מועדים תוקף ההיתר מוארך אוטומטית עד ה- 29.2.2024.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם