02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

טופס מקוון אחד להגשת בקשה לדמי אבטלה ולהרשמה בשירות התעסוקה

אזרח שיוצא ממעגל העבודה ומבקש לממש את זכאותו לדמי אבטלה, החוק מחייב אותו לפנות אל 2 גופים:

  • הביטוח הלאומי;
  • שירות התעסוקה.

באחריות הביטוח הלאומי לטפל בנושא הקצבה לדמי אבטלה, המשמשת לו כרשת ביטחון כלכלית עד לחזרתו למעגל העבודה בתקופת זכאותו. במקביל, שירות התעסוקה אחראי לסייע לו במאמצי חזרתו לעבודה תוך הפנייתו לעבודה מתאימה לכישוריו ולמשלח ידו, לשייכו לתכנית תעסוקה מותאמת לו ולספק עבורו סדנאות, קורסי הכשרה מקצועית וכלים תומכי השמה נוספים. עד היום, הוא נדרש להתנהל בירוקרטית בנפרד מול שני הגופים.

ביום 3.8.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה על השקת "טופס אחוד מקוון" שיאפשר הגשת בקשה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי ורישום לשירות התעסוקה בטופס אחד, אשר תעביר באופן אוטומטי את המסמכים והנתונים במקביל לכל אחד מהגופים.

במטרה להקל על דורשי העבודה ולצמצם עבורם את הבירוקרטיה ובכך לייעל את התהליך, יוכלו דורשי העבודה למצות את ההליך הנדרש מול הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה באמצעות טופס אחד ובצורה מקוונת פשוטה דרך האזור האישי הממשלתי ב-GOV.IL. לאחר מילוי הטופס האחוד, יישלח מיידית המידע הנדרש לביטוח לאומי ולשירות התעסוקה ומועד ההגשה יהווה כתאריך הרישום בשירות התעסוקה, כל זאת בכפוף להתייצבות בלשכת התעסוקה בתוך 15 ימים מרגע הגשת הטופס המקוון. כמו כן, מועד ההגשה ייקבע גם כתאריך תחילת הזכאות לדמי אבטלה מהביטוח הלאומי.

הטופס האחוד מצמצם מהותית עבור האזרחים את הבירוקרטיה, אשר בעבר נדרשו להגיש בקשות נפרדות עם כפילות בהגשת המסמכים. את הבקשה האחודה ניתן להגיש באזור האישי הממשלתי (MyGov) ובאתר הביטוח הלאומי.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם