02-6700500 שלוחה 1

חדשות

 טופס 161 החדש מבזקון מקצועי │ 2.1.2024

היערכות מלם שכר פלוס לדיווח על עזיבת מקום עבודה על בסיס טופס 161 החדש בשילוב עם פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית שפותחה ברשות המסים

רקע

 • ביום 19.4.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה, במסגרתו רשות המסים פרסמה את טופס 161 החדש לדיווח על פרישת העובדים החל מ- 1.7.2023.
 • ביום 28.6.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון ודגשים נוספים, לפיו מועד הדיווח על בסיס טופס 161 החדש נדחה מ-1.7.2023 ל-1.11.2023.
 • ביום 28.9.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה), בו פורסם לראשונה על פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית לדיווח על עזיבת מקום עבודה על בסיס טופס 161 החדש, אשר פותחה על ידי רשות המסים בשע"מ בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • ביום 11.10.2023 פרסמה רשות המסים הודעה בנושא דחיית מועד תחילת החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש, לאור המצב הביטחוני, מ-1.11.2023 ליום 1.1.2024.
 • ביום 31.12.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה), לפיו:
  –  בהמשך לאמור בחוזר מיום 28.9.2023, רשות המסים השלימה את השלב
  הראשון של פיתוח פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית לדיווח על עזיבת מקום עבודה
  (להלן: 
  המערכת).
    –  המערכת, בגרסתה הראשונה, תיפתח לדיווחים ביום 7.1.2024 והיא תאפשר
  קליטה מקוונת, מהירה ומדויקת של דיווח המעסיק – ותקל  על העובד בתהליך
  קבלת החלטותיו לגבי הסכומים העומדים לרשותו בעקבות פרישתו.
    –  המערכת מותאמת לטופס 161 החדש והתהליך כולו מקוון ללא צורך בהגשת
  טפסים ידניים וללא צורך, ברוב המקרים, בפניה למשרד פקיד השומה
  .

טופס 161 החדש – סקירה כללית

טופס 161 החדש בנוי משלושה חלקים:

 • חלק א' – הודעת מעסיק ובו המעסיקים ידווחו את כל הפרטים ביחס לפרישת העובדים.
 • חלק ב' – הודעת עובד ובו העובדים נדרשים למלא את בקשותיהם ביחס למענקים שהועמדו לרשותם.
 • חלק ג' – חישוב סופי והנחיות למעסיק ולקופות הגמל – חלק זה מסכם את בקשות העובד על בסיס הנתונים, אשר דווחו על ידי מעסיקו וקובע הנחיות תשלום למעסיק ולקופות הגמל לגבי אפיון הכספים וניכוי המס בהתאם לחלופות בכפוף לתנאים המפורטים בטופס.

תיאור התהליך המקוון

 • המערכת שפותחה על ידי רשות המסים בשע"מ בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תאפשר למעסיקים לדווח באופן מקוון את חלק א' בטופס 161, ובזה ימלא המעסיק את חלקו בדיווח. הדיווח ייקלט באופן מידי במערכות המחשוב של רשות המסים.
 • העובד יקבל מסרון או דוא"ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח מאת מעסיקו, יתבקש להיכנס למערכת, לצפות בנתונים עליהם דיווח המעסיק ולקבל את החלטותיו ביחס לסכומים שהועמדו לרשותו אגב פרישתו. בחירותיו של העובד ייקלטו גם הן במערכת המחשוב של רשות המסים (במערכות שע"מ).
 • בסיום התהליך יישלחו לעובד ולמעסיק הודעות כי האישורים הרלוונטיים זמינים במערכת. המערכת פותחה כך שבחלק מהמקרים ובהתאם לתנאים שהוגדרו, יופקו אישורים למעסיק ולקופות הגמל באופן מידי. במקרים אחרים – בקשת העובד תופנה להמשך טיפול במשרדי רשות המסים, ובסיום הטיפול על ידי פקיד השומה יקבלו העובד והמעסיק הודעות על הנפקת האישורים במערכת.
 • יודגש כי, באחריות העובד להעביר את האישורים שהונפקו על ידי פקיד השומה למעסיק ולקופות הגמל, היות ובשלב זה, האישורים אינם מועברים ישירות לגופים המשלמים.
 • יצוין כי, המערכת בגרסתה הראשונה מאפשרת לעובד בחירה בייעוד כספים לקצבה בלבד (להלן: רצף קצבה) בתהליך מקוון מלא ופשוט. אפשרויות בחירה נוספות הנתונות לעובד, מעבר ל"רצף קצבה", יועברו בשלב זה בפנייה מקוונת למשרד השומה הרלוונטי, באמצעות מערכת הפניות לציבור. בעתיד יטופלו גם פניות אלו במערכת עצמה.
 • במקרים בהם העובד לא יודיע על בחירתו בתוך שלשה חודשים מדיווח המעסיק, והמערכת תזהה כי העובד עומד בתנאים להחלת ייעוד לקצבה כברירת מחדל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, בחלוף מועד הבחירה המערכת תייעד לקצבה את כספי הפיצויים ויונפקו האישורים המתאימים.
 • השימוש במערכת יתאפשר לאחר כניסה והזדהות, כדלקמן:
  1. הזדהות למערכות רשות המסים.
  2. באמצעות כרטיס חכם או טוקן שמוטבע עליו ח.פ. של החברה עבורה מדווחים.
  3. מייצגים של מעסיקים, הרשומים ברשת המייצגים.
  4. המערכת זמינה באתר של רשות המסים שכתובתו: כאן 

בהמשך יוכלו לדווח גם עובדים בחברה, ללא כרטיס או טוקן, אשר החברה נתנה להם הרשאה, וכן גופים מתפעלים שיקבלו הרשאה מהמעסיק לדווח בשמו במערכת ההרשאות.

 • דיווח המעסיק במערכת מתבצע באחת מהדרכים הבאות:
  1. מילוי במערכת של כל פרטי העובד, תקופות העסקה והסכומים העומדים לרשותו
  – חלק א' בטופס 161 החדש.
  2. טעינת קובץ XML המכיל את כל נתוני דיווח המעסיק בחלק א' של טופס 161
  החדש.
 • בסיום דיווח המעסיק, ניתן להפיק טופס 161 שלם הכולל את נתוני הדיווח של חלק א', כקובץ PDF. כך יתאפשר לעובד לבחון את דיווח המעסיק, להתייעץ ולקבל החלטות המתאימות לו.

מילוי והפקת חלק א' של טופס 161 החדש ודיווח מקוון לרשות המסים במערכות השכר של מלם שכר פלוס 

במערכות השכר של מלם שכר פלוס פותחו שירותים לצורך מילוי והפקת חלק א' של טופס 161 החדש והפקת קבצי דיווח לרשות המסים בפורמט XML כאמור לעיל.

שירותים אלה כוללים מסכים עם נתוני פרישה לפי הפרקים השונים שבחלק א' של טופס 161 החדש, אשר חלקם ימולאו אוטומטית מתוך מערכות השכר, כגון תקופות העסקה, סוגי משכורת שונים, סכומי מענקים המשולמים על ידי המעסיק וכיו"ב וחלקם ידווחו על ידי המשתמשים, כגון יתרות הצבירות בקופות הגמל בפרקים א9 ו-א10 שבטופס.

בסוף מילוי הנתונים ושמירתם, המעסיק יפיק קובץ XML שאותו יטען למערכת של רשות המסים כמתואר לעיל.

אנו במלם שכר פלוס, נדריך את לקוחותינו על אופן התפעול והשימוש בשירותים חדשים אלה. 

מסך העבודה הראשי עם כפתור להפקת קובץ XML:

מסך פירוט תקופות העסקה לא רציפות:

 

 

 

מסך פירוט מענקים ויתרות בקופה שלא חויבו במס בעת הפקדה:

 
 

מסך יתרות בקופה בחויבו במס בעת הפקדה:

 
 

מסך קצבה טרם פרישה:אחרי השלמת מילוי הטופס ושמירתו יש ללחוץ על כפתור על מנת להפיק קובץ XML להמשך טעינתו במערכת של רשות המסים, כפי שיוצג בהמשך המבזקון.

יצוין כי, אופן שמירת הטופס, איחזורו ועדכונו לא השתנו לעומת המערכת להפקת טופס 161 הקיים.

יודגש כי, כל מערכת השכר של מלם שכר פלוס הותאמו ועודכנו באותו אופן כמוצג לעיל לפי מערכת השכר Malam PayRoll.

הדרכות על מערכת השכר Malam PayRoll

להלן תאריכי ההדרכות ללקוחות של מלם שכר פלוס:

 • יום שלישי – 16.1.2024 – בין השעות 10:00 – 11:30 (ההדרכה מלאה) 
 • יום רביעי  – 24.1.2024 – בין השעות 10:00 – 11:30

להרשמה אנא ליחצו על הקישור


הפלטפורמה החדשה של רשות המסים:

 • הכניסה למערכת של רשות המסים מתבצעת, כאמור לפי הקישור.
 • אחרי שלב ההזדהות יש לבחור שירות לדיווח מעסיק על סיום העסקת עובד (טופס 161 דיגיטלי). 

לאחר ההזדהות והכניסה למערכת, יתבקש המעסיק לטעון את קובץ XML, שהוכן מראש, או להזין ידנית את כל נתוני הפרישה של עובד הפורש:

המערכת של רשות המסים תשמש גם כמערכת לאחזור מידע בנושא של עזיבת העובדים מעבודה עם אפשרויות אחזור, שליפה, מעקב וכיו"ב:

כאמור בחוזר של רשות המסים על הפלטפורמה הדיגיטלית, אחרי קליטת נתוני הפרישה לתוך המערכת, יקבל העובד הפורש מסרון ודוא"ל על כך ויתבקש להיכנס למערכת להמשך מילוי הטופס. העובד יוכל לבדוק תקינות הנתונים שדווחו על ידי מעסיקו, לבקש לתקן וכמובן לסמן את המסלול המועדף עליו לגבי ייעוד כספי הפיצויים:

כפי שנאמר לעיל, אנו ממליצים להירשם להדרכות של רשות המסים על אופן השימוש במערכת הנ"ל.

יצוין כי, חברת מלם שכר פלוס נבחרה לשמש פיילוט להפעלת הפלטפורמה הדיגיטלית כפי שתוארה לעיל ולקחה חלק מאוד פעיל בבדיקתה.

אנו מאחלים לכולנו ימים שקטים ובטוחים יותר!

לקוחות מלם שכר פלוס, הרפרנטים שלנו כאן עבורכם בכל שאלה.
למידע מורחב, עדכונים ונושאים נוספים, היכנסו למרכז הידע שלנו    

—————————————————————————————-

אנו מזמינים אתכם להרחיב את סט הכלים המקצועיים שלכם בנושא טופס 161 החדש, באמצעות הדרכת הוובינר שלהלן: 

שתף :

הערה! נא למלא את הפרטים החסרים

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם