02-6700500 שלוחה 1

יום הבחירות לרשויות המקומיות 2024 – יום שבתון

בשבוע הבא צפויות להיערך הבחירות לרשויות המקומיות בישראל, וזוהי הזדמנות חשובה מצדם של האזרחים להשפיע ברמה המקומית על איכות החיים, החינוך, התרבות, התברואה ועל תחומים נוספים, מעצם בחירה במועמד.ת כזה או אחר.ת.

הבחירות הפעם תערכנה ב 241 רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), אותן ינהלו בין היתר  בעלי תפקידים רבים שידאגו לניהול מיטב ובהתאם לחוק.

כידוע, ביום הבחירות לרשויות המקומיות נהוג לתת יום שבתון למרבית העובדים השכירים, (אלו הרשומים בפנקס הבוחרים של אותן רשויות שבהן כן מתקיימות בחירות, שכן לא בכולן הן מתקיימות), וזאת במטרה לאפשר להם לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע.

הסיבה המרכזית למתן יום השבתון היא לעודד הצבעה גבוהה ככל הניתן, ולאפשר גם למי שעובד במשרה מלאה ואינו פנוי בשעות ההצבעה לממש את זכותו האזרחית החשובה.

מעסיקים, שימו לב, חוק הרשויות המקומיות, אינו אוסר על עבודה ביום הבחירות בכפוף להסכמת העובד, אך למרות שאין איסור על העסקת עובדים ביום הבחירות, לא ניתן לחייב עובד לעבוד במהלכו, מלבד בשירותי תחבורה ויתר שירותים ציבוריים (בתי חולים, משטרה, כבאות ועוד).  

ומה בעניין התמורה? סביר לאמץ את המקובל ביום בחירות לכנסת, משמע תשלום שכר בשיעור של 200%, או לחילופין שכר רגיל ומתן יום חופשה נוסף בתשלום.

אז שיהיה לכולנו יום בחירות מועיל ומקדם.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם