02-6700500 שלוחה 1

חוק

יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות

ביום 31.10.2023 (ט"ז בחשוון, תשפ"ד) יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות.
בחירות חוזרות, באם יידרשו, יתקיימו ביום 14.11.2023 (א' בכסלו, תשפ"ד).

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש ספטמבר 2014, ביום 3.7.2014 פורסם ברשומות חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס' 44), התשע"ד–2014, לפיו יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון שבתחומן נערכות הבחירות באותו מועד.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש ספטמבר 2018, ביום 8.6.2017 פורסם ברשומות חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 10), התשע"ז-2017 לפיו הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות, וכי יום הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות שהבחירות נערכות בהן, על פי הכללים שנקבעו לגבי הבחירות לרשויות המקומיות.

לפי החקיקה הנ"ל, עובד שכיר לא יהיה מחויב לעבוד ביום הבחירות, לא ינוכה לו על כך יום חופש, אם מתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

  • מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
  • מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/ מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות/ מועצה שהבחירות נערכות בה.
  • העובד לא נמנה עם עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים. ביום הבחירות שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים יפעלו כסדרם. שר הפנים רשאי להחליט לגבי השירותים שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין זה. עליו לפרסם הודעה על כך לא יאוחר מ-35 ימים לפני יום הבחירות.

גובה השכר לעובד שנדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה בשיעור של 200% משכרו הרגיל של העובד, ולחילופין שכר רגיל ויום חופשה נוסף. יצוין כי, עובד שאינו תושב ישראל, הנדרש לעבוד ביום הבחירות, אינו זכאי לתגמול המיוחד בשיעור של 200% מהשכר הרגיל המגיע לבעלי זכות הצבעה בשל עבודה ביום הבחירות.

עוד נקבע בחקיקה, כי מי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות יהיה זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם