02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

כללי זכאות לדמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת

נכון להיום, עובד שהוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בתקופת המלחמה, יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על התנאים האלה:
– ההוצאה לחל"ת בוצעה ביוזמת המעסיק (יש לצרף בטופס המקוון אישור מעסיק). יצוין כי, אם עובד יצא לחל"ת מיוזמתו (גם אם החל"ת מוצדק) – לא תהיה זכאות לדמי אבטלה.
– תקופת החל"ת היא 30 ימים לפחות.
– אם נותרו לעובד ימי חופשה אצל המעסיק, הוא יקבל דמי אבטלה רק בסיום ימי החופשה (על פי החוק לא יוכל לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת אם יש לו יתרת ימי חופשה אצל המעסיק).

לדוגמה: אם עובד הוצא לחל"ת של 50 יום ויש לו 20 ימי חופשה, יהיה זכאי לדמי אבטלה מהיום ה- 21 לחל"ת.
יודגש כי למעשה מדובר בהנחיות רגילות. בימים הקרובים צפויות להתפרסם הנחיות בדבר הקלות בכללי הזכאות והתשלום של דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת. אנו נעדכן בדף האינטרנט חמ"ל מעסיקים מיד עם פרסומן.

שידור טופס 100 על ידי המעסיק לצורך זירוז תביעה לדמי אבטלה
–   כדי לזרז את הטיפול בתביעות ולהימנע מדרישת מסמכים מיותרים, חשוב מאוד לוודא שמעסיקים ישדרו למוסד לביטוח לאומי טופס 100 לאחר הפסקת העבודה, ובו תאריך הפסקת עבודה ויתרת ימי חופש.
   למי שיש תביעה בתוקף, אין צורך להגיש תביעה נוספת, אלא לדווח באתר אם ישנה הפסקת  עבודה חדשה.  יודגש כי חברת מלם שכר פלוס משדרת טופס 100 למוסד לביטוח לאומי עבור כלל המעסיקים, בהתאם לדרישות פרטניות שמתקבלות מהמוסד, במסגרת תהליך ממוכן באופן מלא.  

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם