02-6700500 שלוחה 1

כל מה שחשוב לדעת לגבי תגמולי שכר שהם בונוסים ועמלות מכירה

בארגונים רבים בישראל נהוגה שיטת תגמול של בונוסים ועמלות לשכר החודשי. 

האם בונוס ועמלה הם חלק מהשכר או מהווים תוספת? כיצד מחושבות הזכויות הסוציאליות לסכומים אלו? 

אז אם גם העובדים בארגון שלכם מתוגמלים באמצעות בונוסים ו/או עמלות, הנה כמה דברים שחשוב מאוד לדעת: 

✅ עמלות מכירה אישיות המשולמות לעובד.ת מהוות חלק מהשכר לצורך חישוב דמי מחלה וחופשה, הפרשות לחיסכון פנסיוני ופיצויי פיטורים, אך אינן נלקחות בחשבון בחישוב בדמי חגים. 

✅ יש להבדיל בין עמלת מכירה לבין בונוס/ פרמיה – אשר מותנים במצב או תנאי מסוים, ואינם מהווים חלק מהשכר לצורך חישוב תנאים סוציאליים. 

✅ עמלות מכירה אישיות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהשכר – לצורך חישוב דמי חופשה או פדיון חופשה. 

✅ בעת חישוב דמי מחלה במקרה של עובד אשר שכרו מורכב מעמלות מכירה אישיות, יחושבו דמי המחלה על בסיס ממוצע השכר היומי (בסיס + עמלות) בשלושת החודשים הקודמים לתקופת המחלה המדווחת. 

✅ חישוב פיצויי פיטורין במקרה של עובד אשר שכרו מורכב מעמלות מכירה אישיות, יבוצע החישוב על פי שכרו האחרון + ממוצע העמלות ששולמו לו ב-12 החודשים שקדמו לסיום למועד הפיטורים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם