02-6700500 שלוחה 1

מודל שכר צוערים ברשויות המקומיות – עדכון טווחי שכר מ-1.1.2023

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר 2021, נבנה מודל שכר ייחודי לבוגרי תכניות הצוערים לשלטון המקומי ולתכנון אורבני. המודל החדש – "המודל הסכומי", החליף את מודל השכר הקודם שהונהג בחודש נובמבר 2018.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2022, בהמשך לפרסום המודל החדש, פרסם מרכז השלטון המקומי לוחות שכר חדשים להם זכאים הצוערים מסוגים שונים בתוקף מ-1.10.2021, כדלקמן:

  • טבלאות השכר לצוערים שנכנסו להשמה לפני אוקטובר 2021, הינן בהתאם לתואר ותמרוץ.
  • טבלאות השכר לצוערים בוגרי המסלולים לתואר שני בשנים 2021+2022 הינן בהתאם למספר שנות השמה.
  • טבלאות שכר צוערים חדשים בוגרי המסלולים לתואר ראשון (באר שבע ותל חי) ושכר צוערים בוגרי המסלולים לתואר השני (חיפה וטכניון), הינן בהתאם למספר שנות השמה.

ביום 16.4.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון טווחי שכר במודל שכר צוערים ברשויות המקומיות, לפיו בהמשך לשיחות שהתקיימו בין משרדי הממשלה השונים בעניין שכר הצוערים ברשויות המקומיות, הוחלט כי, על אף שהמודל הקיים אינו מכיל מנגנוני עדכון אוטומטיים, יאושר עדכון רמות השכר לצוערים המועסקים ברשויות המקומיות לפי שיעור עליית המדד לשנת 2022, קרי בשיעור 5.26%.

בהמשך לכך, ביום 18.5.2023 פרסם מינהל הפיתוח של משרד הפנים טבלאות שכר שבתוקף מ-1.1.2023 עבור סוגי צוערים שונים כדלקמן:

  • להלן טווחי השכר המעודכנים, וזאת החל מחודש ינואר 2023 :

סוג צוער

שכר תחילי

שכר מרבי

צוער שלטון מקומי (תואר ראשון ושני)

צוער בחינוך בלתי פורמלי

צוער בתכנית משפיעים

7,158 ₪

8,842 ₪

צוער המועסק ברשות המוגדרת בתמרוץ

7,579 ₪

8,842 ₪

 

  • קידום בשכר:

סוג צוער

גובה קידום בשכר

צוערים תואר ראשון

צוערים בתכנית משפיעים

בסכום של 842.08 ₪,

כל שנתיים עד לרמת השכר מרבית

צוערים תואר שני

צוערים לחינוך בלתי פורמלי עם תעודות הוראה

צוער המועסק ברשות המוגדרת בתמרוץ

בסכום של 421.02 ₪,

בכל שנה עד לרמת השכר מרבית

 

  • יצוין כי, אין שינוי ביתר הכללים החלים על שכרם ועל תנאי העסקתם של הצוערים המועסקים ברשויות המקומיות.

 

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם