02-6700500 שלוחה 1

מענק לבני/ בנות זוג של משרתי מילואים שיצאו לחל"ת

  המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה כי ישלם מענק לבן/ בת זוג של משרת במילואים וכן למי שיש
  לו ילד משותף עם משרת במילואים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) – זאת בהתאם לעמידתם
  בתנאי הזכאות כמפורט להלן.

  מי זכאי למענק:

 • מי שיצא לחל"ת בתקופת שירות המילואים של בן/ בת זוגו – או –
 • מי שיצא לחל"ת בתקופת שירות המילואים של מי שיש לו איתו ילד משותף.

  תנאי הזכאות:

   לקבלת המענק יש לענות על כל התנאים האלה:

 1. העובד הינו תושב ישראל בן 18 ומעלה.
 2. לעובד יש בן/ בת זוג ששירת/ה במילואים 21 ימים רצופים לפחות בין התאריכים 7.10.2023 ל-
  12.2024, או ילד משותף עם הורה ששירת במילואים 21 ימים רצופים לפחות בין התאריכים
    האלה.
 3. העובד יצא לחל"ת לתקופה של 21 ימים רצופים לפחות במהלך שירות המילואים של בן/בת זוגו
  או ההורה של ילדו.
 4. לעובד יש ילד עד גיל 14 או ילד שהוא תלמיד עם צרכים מיוחדים (לפי חוק חינוך מיוחד) עד גיל
  21 שמתגורר איתו – כולל ילד באומנה.
 5. העובד עבד כשכיר 6 חודשים מתוך 18 החודשים לפני היציאה לחל"ת.

  סכום המענק:

   סכום המענק מחושב באופן הבא:

 • סכום המענק ליום שווה ל- 70% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח ב-6 החודשים האחרונים   
    המלאים שקדמו ליציאה לחל"ת לחלק ב-180 עד התקרה של 1,634 ₪ ליום.
 • סכום המענק לתשלום הוא סכום המענק ליום כפול מספר הימים שבהם שהה העובד בחופשה   
    ללא תשלום – עד 30 ימים לכל היותר.

  איך מקבלים את המענק:

  לקבלת המענק יש למלא טופס באתר הביטוח הלאומי.

  חשוב לדעת!

 • המענק הוא חד פעמי.
 • המענק אינו נחשב הכנסה לצורך זכאויות אחרות.
 • אי אפשר לקבל מענק זה יחד עם דמי אבטלה או דמי לידה.
 • יולדת שקיבלה מקרן הסיוע של צה"ל מענק עבור 21 הימים לאחר סיום חופשת הלידה – לא זכאית למענק זה עבור אותה תקופה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם