02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו ל-חל"ת מ-7.10.2023 ואילך

ביום 12.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לציבור בנושא מענק מיוחד לבני 67 ומעלה, שפוטרו או הוצאו ל-חל"ת מ-7.10.2023 ואילך, כדלקמן:

עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או שהוצאו לחל"ת החל מ-7.10.2023 בעקבות מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד.

מי זכאי למענק?

זכאי/ת למענק כל מי שעונה על כל התנאים האלה:

  • תושב/ת ישראל בן/בת 67 ומעלה.
  • עבד/ה כשכיר/ה במשך 3 חודשים רצופים לפחות, לפני שההוצאה ל-חל"ת או פיטורין.
  • ההוצאה לחל"ת או פיטורין בוצעו מ-7.10.2023 ואילך.
  • היה/תה מחוסר/ת עבודה, בחודש אוקטובר ו/או בחודש נובמבר למשך 14 ימים רצופים לפחות.

סכום המענק

סכום המענק יהיה: 75% מהשכר הממוצע מעבודה ב-3 מתוך 6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה – לפי השכר הגבוה מביניהם, אך לא יעלה על 134 ₪ ליום ו- 4,000 ₪ לחודש.

לדוגמה: מבוטח בן 68 שהוצא לחל"ת ב-7.10.2023.

  • השכר שלו בחודשים אפריל ומאי היה 3,000 ₪ ברוטו בכל חודש.
  • השכר שלו בחודשים יוני ויולי היה 3,200 ₪ ברוטו בכל חודש.
  • השכר שלו בחודשים אוגוסט וספטמבר היה 3,600 ₪ ברוטו בכל חודש.

בחישוב המענק יובאו בחשבון 3 החודשים עם השכר הגבוה ביותר, כלומר יולי, אוגוסט וספטמבר.

חישוב השכר הממוצע ביולי, אוגוסט וספטמבר:

10,400=3600+3600+3200

3,466=10,400:3

חישוב 75% מהשכר הממוצע: 2,600=3,466X75%

חישוב המענק ליום: 86=2,600:30

סכום המענק שישולם עבור יום עבודה הוא 86 ₪.

סכום המענק שישולם עבור חודש אוקטובר (24 ימים) – 2,064 ₪.

הגשת בקשה למענק

ניתן להגיש בקשה למענק באחת מהדרכים הבאות:

להגיש אונליין באתר שירות אישי;

את הבקשה למענק ניתן להגיש בתוך 12 חודשים מיום הזכאות.

חשוב לדעת!

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם