02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה לפי חוזר רשות המסים מיום 19.4.2023.

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יוני 2023 פורסם על כך שביום 28.6.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון ודגשים נוספים לפיו מועד תחילת חובת השימוש בטופס 161 החדש נדחה ב-4 חודשים מ-1.7.2023 ל-1.11.2023.

ביום 28.9.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) כדלקמן:

רשות המסים פיתחה בשע"מ בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית לדיווח על עזיבת מקום עבודה (להלן: המערכת).

נכון להיום, אירועי הפרישה ובחירות העובד ביחס לסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו אגב פרישתו מעבודה, מדווחים באמצעות טופס 161 – הודעת על פרישה. לאור מורכבות הליך עזיבת מקום העבודה ועל מנת להקל הן על המעסיקים והן על העובדים שפרשו מעבודתם, פותחה מערכת המותאמת לטופס 161 החדש, ומאפשרת תיעוד של התהליך והנפקת האישורים, כמפורט להלן.

המערכת, בגרסתה הראשונה, תעלה לאוויר לקראת סוף שנת 2023. המערכת תאפשר קליטה מקוונת, מהירה ומדויקת של דיווח המעסיק ותקל על העובד בתהליך קבלת החלטותיו לגבי הסכומים העומדים לרשותו בעקבות פרישתו.

התהליך כולו מקוון ללא צורך בהגשת טפסים ידניים וללא צורך, ברוב המקרים, בפניה למשרד פקיד השומה.

 1. להלן תיאור קצר של התהליך המקוון:
  א. המערכת תאפשר למעסיקים לדווח באופן מקוון את חלק א' בטופס 161 כמפורט בסעיף 2 להלן,
      ובזה מילא המעסיק את חלקו בדיווח. הדיווח ייקלט באופן מידי במערכות המחשוב של רשות
      המסים.
  ב. העובד יקבל מסרון או דוא"ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח מאת מעסיקו, יתבקש להיכנס
      למערכת, לצפות בנתונים עליהם דיווח המעסיק ולקבל את החלטותיו ביחס לסכומים שהועמדו
      לרשותו אגב פרישתו. בחירותיו של העובד ייקלטו גם הן במערכת המחשוב של רשות המסים
      (במערכות שע"מ).
  ג.  בסיום התהליך ישלחו לעובד ולמעסיק הודעות כי האישורים הרלוונטיים זמינים במערכת. המערכת
      פותחה כך שבחלק מהמקרים ובהתאם לתנאים שהוגדרו, יופקו אישורים למעסיק ולקופות הגמל
      באופן מידי. במקרים אחרים – בקשת העובד תופנה להמשך טיפול במשרדי רשות המסים, ובסיום
      הטיפול על ידי פקיד השומה יקבלו העובד והמעסיק הודעות על הנפקת האישורים במערכת.
  ד. יודגש כי באחריות העובד להעביר את האישורים שהונפקו על ידי פקיד השומה למעסיק
      ולקופות הגמל
  . בשלב זה, האישורים אינם מועברים ישירות לגופים המשלמים.
  ה. לתשומת לבכם, המערכת בגרסתה הראשונה תאפשר לעובד בחירה בייעוד כספים לקצבה בלבד
      (להלן: רצף קצבה) בתהליך מקוון מלא ופשוט. אפשרויות בחירה נוספות הנתונות לעובד, מעבר
      ל
  רצף קצבה, יועברו בשלב זה בפנייה מקוונת למשרד השומה הרלוונטי, באמצעות מערכת הפניות
      לציבור. בעתיד יטופלו גם פניות אלו במערכת עצמה.
  ו.  במקרים בהם העובד לא יודיע על בחירתו בחלוף 3 חודשים מדיווח המעסיק, והמערכת תזהה כי
      העובד עומד בתנאים להחלת ייעוד לקצבה כברירת מחדל, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה,
      המערכת תייעד לקצבה את כספי הפיצויים ויונפקו האישורים המתאימים.
  1. דיווח המעסיק במערכת יוכל להתבצע באחת מהדרכים הבאות:
   א. מילוי במערכת של כל פרטי העובד, תקופות העסקה והסכומים העומדים לרשותו – חלק א' בטופס
       161.
   ב. טעינת קובץ XML המכיל את כל נתוני דיווח המעסיק בחלק א' של טופס 161. להכנת הקובץ ניתן
       להיעזר בקבצים הבאים הזמינים להורדה באתר רשות המסים:
   קובץ XSD המגדיר את מבנה קובץ הנתונים. הקובץ מופיע עם סיומת txt. יש להוריד אותו למחשב ולשנות את הסיומת ל-xsd.
   קובץ אקסל Excel המכיל הוראות לאופן מילוי חלק א' בטופס 161.
   קובץ XML לדוגמא.

  2. לידיעתכם, בסיום הדיווח ניתן יהיה להפיק את טופס 161 הכולל את נתוני הדיווח של חלק א', כקובץ PDF. בהמשך, עם פתיחת המערכת לציבור, יפורסמו דרכי הגישה למערכת הן למעסיק והן לעובד, כמו כן יפורסמו הדרכים לטיפול בבקשות שאינן במסלול המידי בגרסה זו.

 

לשכות השירות והמעסיקים מתבקשים להיערך לדיווח המקוון, לקראת השקת המערכת.

רשות המסים תערוך הדרכות למעסיקים ולשכות השירות לקראת פתיחת המערכת.

לשאלות וברורים ניתן לפנות למחלקת שומה פרט בכתובת: shanila@taxes.gov.il

ביום 10.10.2023 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה לציבור לפיה לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", רשות המסים מודיעה כי החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה מ-1.11.2023 ליום 1.1.2024.

יודגש כי חברת מלם שכר פלוס פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם רשות המסים לטובת בניית הממשק הממוכן עבור כל לקוחותיה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם