02-6700500 שלוחה 1

פאזל

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2023 במגזר הציבורי

כמידי שנה, במשכורת חודש יולי 2023, שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים במגזר הציבורי, בגין שנת 2023, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה, כמפורט להלן:

כללי

בהתאם לסעיף 28.425 בתקשי"ר והנחיות מרכז השלטון המקומי בישראל, רמות הביגוד הן:

 • רמה 3 – לעובדים בדרגות עד הדרגה 16 (כולל) בדירוג המנהלי או עד הדרגה 7 בדרוג האחיד (כולל) ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים; עובדים בדרוג עו"ס בשלטון המקומי בעלי ותק עד 23 שנים, עובדים בדרוג חינוך, נוער חברה וקהילה בעלי ותק עד 15 שנים.
 • רמה 4 – לעובדים בדרגות מדרגה 17 ומעלה בדירוג המנהלי או מדרגה 8 ומעלה בדרוג האחיד ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים, וגם לעובדי הוראה ומנהלי מחלקות חינוך. עובדים בדרוג עו"ס בשלטון המקומי בעלי ותק 23 שנים ומעלה, עובדים בדרוג חינוך, נוער חברה וקהילה בעלי ותק 15 שנים ומעלה.
 • רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל, תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה הוא משובץ, או לפי דרגתו, אם הוענקה לו דרגה אישית, הגבוהה משיא דרגתו בתקן.


תעריפי ביגוד לשנת 2023

תעריפי קצובת הביגוד עודכנו בכ-4.6% ונכון לשנת 2023 עומדים על:

 • 1,677 ₪ לשנה, לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה 3;
 • 2,340 ₪ לשנה, לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה 4;
 • 4,789 ₪ לשנה, למנכ"לים ולמוקבלים להם וגם לראשי רשות מקומית וסגניהם בשכר;
 • 1,998 ₪ לשנה למשפטנים, הזכאים לתוספת הופעה, בעבור מדי משפט;
 • 746 ₪ לשנה – קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני, בשיעור משרה מ-33.33% ועד 50%;
 • 1,489 ₪ לשנה – קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני, בשיעור משרה מ-50% ומעלה;
 • 382 ₪ לשנה – תעריף ביגוד למורים במקצועות טכנולוגיים הזכאים ל-2 חלוקים;
 • 615 ₪ לשנה – תעריף ביגוד למורים במקצועות טכנולוגיים הזכאים ל-2 חלוקים וזוג נעליים;
 • 76 ₪ לשעה לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי בדירוג סטודנטים;
 • עבור גמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד, אשר פרשו לגמלאות לפני שנת 2023:
  • 1,640 ₪ לשנה, לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה 3;
  • 2,287 ₪ לשנה, לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה 4.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם