02-6700500 שלוחה 1

עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 8-7 (משרת אמון)

ביום 17.3.2024 פרסם סגן בכיר לממונה על השכר הודעה בדבר עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 7-8 (משרת אמון) בעקבות עדכון מדד לשנת 2024, כדלקמן:

בהודעת הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 31.5.2022 נקבע כי שכרו של עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמת סיווג 7 ו-8 יעודכן לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם.

מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2023 לעומת חודש דצמבר 2022 עלה ב-2.96%.

בהמשך לכך, להלן טבלת השכר החדשה לשכר עוזר בכיר למנכ"ל הרשות:

יובהר כי השינוי במדד מעדכן את תחילת הטווח ואת שיא הטווח, אך אינו מעדכן את שכרו האישי של העוזר הבכיר למנכ"ל, כל עוד שכרו נמצא בתוך הטווח.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם