02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2024

ביום 1.1.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2024, לפיו החל משכר ינואר 2024 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו כדלקמן:

* יודגש כי לפי צו הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים (הארכת תקופת הוראת שעה), התשפ"ד-2024, בתקופת מלחמת חרבות ברזל, תגמול המילואים המינימלי בשנת 2023 עלה מ-215.17 ₪ ליום ל-301.61 ₪ ובשנת 2024 עלה תגמול  מילואים מינימלי מ-222.27 ₪ ל-310.52 ₪.

אגרות המוסד לביטוח לאומי למעסיקים ומשלמי הפנסיה שפרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 1.1.2024:


סכום דמי ביטוח בגין עובד בחופשה ללא תשלום

עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום בחודשיים הקלנדריים הראשונים, מבוטח לכל ענפי הביטוח לרבות בענף אבטלה, למעט פגיעה בעבודה ופש"ר.

חובת התשלום חלה על המעסיק ונקבעה בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971.

חישוב הסכום הינו נמוך בבין השניים:

  • 57% משכר המינימום כמוצג בטבלה שלעיל (366.06 ₪);
  • 57% מההכנסה שהייתה לעובד בחודש העבודה שקדם לחודש שבו יצא לחופשה ללא תשלום.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש נובמבר 2023  בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023.

בהתאם להודעת המוסד לביטוח לאומי הפטור הנ"ל הוארך עד סוף שנת 2023, ואילו החל מחודש ינואר 2024 ואילך נדרש לנכות דמי ביטוח בתקופת חל"ת כדין.                      

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם