02-6700500 שלוחה 1

פעימה שנייה של מענק חד פעמי לעובד/ת זכאי/ת שמפעיל/ה תכנית גפ"ן

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר 2023, ביום 3.1.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף, הודעה בענייני עובדים 1/2023 בנושא מענק חד פעמי לעובד/ת זכאי/ת שמפעיל/ה תכנית גפ"ן (להלן: ההודעה), לפיה בעקבות החלטת הממשלה מיום 1.8.2021 שמספרה 226 בעניין "התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", אשר במסגרתה הוחלט להרחיב את הגמישות הפדגוגית הניהולית במערכת החינוך ובעקבות הכרזת סכסוך עבודה מיום 16.6.2022, הצדדים ניהלו משא ומתן והגיעו להסכמות בעניין יישום פרויקט / תכנית לגמישות פדגוגית ניהולית הכרוכה בין היתר בהפעלת תוכנה לניהול תקציבי בכל בית ספר בנפרד (להלן: תכנית גפ"ן או גפ"ן).

המענק החד פעמי – תשלום הפעימה השנייה

לפי ההודעה, עובדת זכאית בגין הפעלת תכנית גפ"ן, תקבל מענק חד פעמי בסך של 4,000 ₪ בשתי פעימות בכפוף לעמידה באבני הדרך הבאות:

  • במשכורת חודש ינואר 2023, לעובדת זכאית המועסקת בינואר 2023, שולמה הפעימה הראשונה של המענק החד פעמי בסך 2,000 ₪ בגין משרה מלאה ובאופן יחסי למשרה חלקית ובלבד שבבית הספר, שבו היא מועסקת, הוזנו בתוכנה חשבוניות בהיקף של 1,000 ₪ לפחות.

במשכורת חודש יולי 2023, לעובדת זכאית המועסקת ביוני 2023, שולמה הפעימה השנייה בסך של 2,000 ₪ בגין משרה מלאה ובאופן יחסי למשרה חלקית ובלבד שבוצע דיווח אסמכתאות באמצעות תוכנת הכספים הבית ספרית או בערוץ אחר שאישר משרד החינוך בגין 40% מהתקציב החייב בדיווח במערכת גפ"ן – אחוז הדיווח ישוקף במערכת גפ"ן במסך דיווח הביצוע החל מינואר 2023 לטובת המנהל והמנהלנית וכן יונגש לרשות המקומית.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם