02-6700500 שלוחה 1

פתיחת קרן פנסיה נבחרת חדשה – אינפיניטי

בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2021 פורסם בהרחבה על אודות עדכון הוראות לעניין בחירת קופת גמל ותוצאות הליך קביעת קרנות נבחרות, כפי שפורסמו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 14.9.2021, לפיהן שתי חברות מנהלות חדשות: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ומור קופות גמל בע"מ, קיבלו את ההזדמנות להקים קרנות פנסיה שגם ייקבעו כקרנות פנסיה נבחרות.

יוזכר כי, קרן פנסיה נבחרת היא:

  • קרן פנסיה שמעסיק רשאי להפקיד אליה תשלומים בעד עובד שלא בחר בקרן פנסיה אחרת, לאחר שנתן לו הזדמנות לעשות כן.
  • קליטת הפקדות פנסיוניות לקרן פנסיה זו אינה מותנית במילוי טופס הצטרפות.
  • עובד, שיצטרף לקרן פנסיה נבחרת, ייהנה מדמי ניהול מופחתים של 1% מהפקדה ועוד 0.22% מהצבירה. דמי ניהול אלו מובטחים לעובד למשך 10 שנים ממועד ההצטרפות שלו לקרן הפנסיה זו.


בהמשך לכך, חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל הקימה קרנות פנסיה נבחרות כדלקמן:

שם הקרן

מספר אוצר

אינפיניטי פנסיה מקיפה

14036

אינפיניטי פנסיה כללית

14044

 

קרנות הפנסיה החדשות הנ"ל ניתנות כבר לסליקה במערכות הסליקה של מלם שכר. מעסיקים המעוניינים להגדיר קרן פנסיה נבחרת של חברת אינפיניטי בתור קרן ברירת מחדל, מוזמנים לפנות למנהל הלקוח במלם שכר לביצוע הגדרה זו.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם