02-6700500 שלוחה 1

צו הרחבה להסכם עובדים סוציאליים

בדפי המידע של מלם שכר פלוס לחודשים אוגוסט ואוקטובר 2022 פורסמו בהרחבה עיקרי הסכם קיבוצי בדבר שינוי מבנה השכר ואופן קידום של עובדים סוציאליים, שנחתם ביום 12.5.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים והעובדות הסוציאליים לבין המדינה ומעסיקים ציבוריים נוספים (להלן: "ההסכם").

ביום 22.2.2024 נחתם צו להרחבת ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, מכון ויצמן, שירותי בריאות כללית והסתדרות מדיצינית הדסה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לטובת העובדים הסוציאליים.

צו ההרחבה יחול על עובדים סוציאליים, שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה ותפקידם כעובדים סוציאליים נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה, ועל מעסיקיהם.

ההסכם כולל:

  1. מענק חד פעמי על סך 6,000 ₪, למשרה מלאה לעבודה טרם חתימת ההסכם.
  2. תוספת שקלית חודשית על סך 400 ₪ למשרה מלאה.
  3. עדכון טבלאות השכר בפעימות עד שנת 2027.
  4. קיצור שבוע העבודה, הגורם לעליית ערך השעה לרכיבי עבודה נוספת.
  5. הוספת יום חופש על חשבון החופשה המרוכזת בפסח 24.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם