02-6700500 שלוחה 1

פאזל

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה לעובדים בחוזים אישיים

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2024, ביום 5.3.2024 נחתם,
 בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי המתקן את הסכם מסגרת 2023,
 המתייחס לתנאי ואופן הפעלת קיצור שבוע עבודה במשרדי הממשלה. בהמשך לכך, ביום 14.3.2023
 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע עדכניות לעניין קיצור שבוע העבודה
 בשירות המדינה
, לגבי עובדים המקבלים שכר בדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית
 החדשה.

 ביום 9.5.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר נוסף, לפיו יש להחיל את קיצור שבוע  
 העבודה במשרדי הממשלה גם על העובדים המועסקים בחוזים אישיים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם