02-6700500 שלוחה 1

פאזל

רפורמה בתעריפי תחבורה ציבורית "צדק תחבורתי"

כפי שפורסם באתר משרד התחבורה, ביום 25.3.2024 נכנסה לתוקף רפורמה בתעריפי תחבורה ציבורית "צדק תחבורתי", אשר כוללת הטבות שונות כמפורט להלן.

עיקרי הרפורמה

  • תושבי הפריפריה ישלמו מעתה רק 50% ממחירי מנוי חופשי-חודשי מכל סוג שהוא. יודגש כי, הנחה זו כוללת את המנוי אזור 1, המנוי האזורי הפריפריאלי לנסיעות למרחק של עד 40 ק"מ, כך שבמקום 99 ₪ הוא יעלה מעתה לתושבי הפריפריה 49.50 ₪ בלבד. יצוין כי, הזכאות להנחה נקבעת על פי דירוגם הפריפריאלי של היישובים (אשכולות 1-5 במדד הפריפריה של הלמ"ס), בהתאם לריחוקם ממרכז הארץ וממרכזי תעסוקה גדולים. עם זאת, נקבע כי תושבי רשויות מבוססות המצויות בפריפריה, אך נהנות מדירוג סוציו-אקונומי גבוה (9-10), לא יהיו זכאים להנחה.
  • כלל הצעירים מגיל 18 עד 26 (למעשה עד יום הולדתם ה-27) ייהנו מהנחה בשיעור של 33% על כל סוגי המנויים החודשיים ועל רכישת ערך צבור, הן מתוך התחשבות במצבם הכלכלי והן במטרה לעודד אותם להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית וליצור אצלם שינוי תפיסתי והעדפה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי, וכך לרכוש הרגלי התנהגות לאורך זמן.
  • הענקת 50% הנחה על מנויים חודשיים לאנשים עם מוגבלות ולזכאי הביטוח הלאומי. אוכלוסיות אלה קיבלו עד כה הנחה של 33% בלבד, בעת רכישת חופשי-חודשי.

יישום הרפורמה במערכות השכר

טרם פורסמו הנחיות כלשהן לגבי תשלום החזר הוצאות נסיעה לעובדים במגזר הפרטי או תשלום קצובת נסיעה במגזר הציבורי בעקבות הרפורמה.

מעסיקים מתבקשים לבחון את השפעות הרפורמה ולהעביר הנחיות לגבי אופן היישום למנהל תיק הלקוח במלם שכר פלוס.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם