02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

רשות המסים תאפשר גישה לכל טופסי 106 מ-6 השנים האחרונות דרך האזור האישי

ביום 6.7.2023 פורסמה באתר רשות המסים בישראל הודעה לפיה החל מיום 6.7.2023, לקוחות רשות המסים בישראל, יכולים להיכנס לאזור האישי שלהם, באתר הרשות ולהפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה. המהלך יהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים.

טופס 106 הינו אישור שנתי שמופק לשכיר על ידי כל מעסיק בנפרד, ומרכז את נתוני המשכורת וניכויי המס וההפרשות הסוציאליות מכל החודשים בשנת המס. בהתאם לחוק, הטופס נמסר לשכיר על ידי המעסיק ברבעון הראשון של השנה, עבור השנה החולפת. עד היום, שכירים שנדרשו למסמך זה והוא לא היה עוד בידיהם, הצטרכו לפנות למעסיק על מנת לשחזרו ואם לא ניתן היה לשחזרו אצל המעסיק (אם בשל סגירת מקום העבודה או מכל סיבה אחרת), היו נדרשים אותם עובדים לפנות למשרד מס הכנסה באזור מגוריהם לשחזור הטופס או לשאת בתשלום למייצג שישיג עבורם את הטופס. השירות שהושק היום לציבור, מייתר למעשה את הצורך לפנות למעסיק או למשרד מס הכנסה או למייצג על מנת להשיג את הטופס.

השירות החדש נועד לסייע ולהקל על ציבור משלמי המס למצות את זכויותיהם לקבלת החזרי מס ששולם על ידם ביתר, בין השאר בשל נסיבות אישיות שלא מצאו את ביטויין בחישוב המס של המעסיק למשל, עזיבת מקום עבודה במהלך השנה, קבלת אישור נכות רטרואקטיבי בשיעור המזכה בפטור ממס ועוד. יודגש, מימוש הזכויות הינו באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. שכירים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי, יכולים להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם