02-6700500 שלוחה 1

תוספת בגין עבודה בפגרת קיץ 2023 "בתי הספר של החופש הגדול", למזכירת בית ספר, אב בית וקב"ט מוס"ח

ביום 12.6.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 15/2023 לפיה:

  • הצדדים הסכימו כי עובד, אשר הועסק עד עשרה ימי עבודה במהלך תקופת החופש הגדול בבתי הספר, בפרויקט "בית הספר של החופש הגדול", יהיה זכאי לתוספת שקלית בסך של 1,000 ₪ או חלק יחסי על פי ימי העבודה בפועל, כאשר החישוב יהיה 100 ₪ ליום.
  • התוספת תשולם במשכורת חודש יולי המשולמת בחודש אוגוסט 2023.
  • למען הסר ספק, מעמדה של התוספת יהיה כשל "עבודה נוספת" ויש לבצע הפרשות בגינה לקרן פנסיה צוברת כ"רכיבי עבודה נוספת".
  • ההודעה מתייחסת לעובדים בתפקיד מזכירת בית ספר אחת, אב בית אחד וקצין ביטחון אחד במוסדות חינוך, שיסייעו בפרויקט.
  • התגמול יוענק כל עוד מתקיים פרויקט של "בית הספר של החופש הגדול".
  • הודעה האמורה תקפה לשנת 2023 בלבד ותיבחן שוב בשנת 2024.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם