02-6700500 שלוחה 1

תוספת הצמדה למדד 2023 לגמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה

  • סעיף 9א' לחוק הגמלאות קובע כי המשכורת הקובעת תתעדכן בכל חודש ינואר בהתאם לשיעור מדד המחירים לצרכן (להלן: המדד) בגין השנה שקדמה לו ובתנאי שנרשם מדד חיובי.
  • החישוב יבוצע בהתאם לשיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת מדד חודש דצמבר אשתקד.
  • ביום 16.1.2024 פורסם מדד חודש דצמבר אשר סיכם את שנת 2023 עם עליה מצטברת בשיעור של 2.96%.
  • גמלאים, אשר פרשו לפני חודש ינואר 2023, זכאים להצמדת מדד בשיעור של 2.96%.
  • גמלאים, אשר פרשו במהלך שנת 2023, יבוצע העדכון בהתאם לחודש פרישת הגמלאי/ת לפי השיעורים כמפורט בטבלה שלהלן:

**חודשים שנרשמו כמדד מצטבר שלילי, לא ישפיעו שלילית על קצבת גמלאים שפרשו בחודשים אלו, ואולם אלו יילקחו
    בחשבון בחישוב המצטבר של עדכון הקצבאות הבאות.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם