02-6700500 שלוחה 1

תוספת מצילים – עדכון מינואר 2024

ביום 06.2.2024 פרסמו מנהל שכר והסכמי עבודה של מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף הודעה בענייני עובדים מס' 01/2024 בדבר עדכון תוספת מצילים, כדלקמן:

תוספת מצילים (ותיקים)

בתוקף מיום 1.1.2024 תוספת מצילים, המשולמת לפי סעיף 2 ב' להסכם המצילים מיום 11.4.2000, תעמוד על סך של 3,971.47 ₪ (במקום 3,855.76 ₪).

זכאים לתוספת זו הינם מצילים ברשויות מקומיות אשר התקבלו לעבודה לפני ה- 10/4/2000 (וכן מצילים שלגביהם התקבלה החלטת ועדה פריטטית בעניין מעמדם).

תוספת הצלה שעתית

  • תוספת הצלה שעתית משולמת למצילי דור ב' בגין שעות עבודה כמציל על פי סעיף 6 ח-ט להסכם הקיבוצי מיום 11.4.2000.
  • בתוקף מיום 1.1.2024 תעדכן תוספת הצלה שעתית למצילי דור ב' לפי סעיף 28 להסכם המצילים מיום 6.9.2016 כמפורט להלן:

תוספת הצלה קבועה

בתוקף מיום 1.1.2024 תוספת הצלה קבועה, המשולמת למצילי דור ב' לפי הסכם המצילים מיום 6.9.2016, תעמוד על סך של 2,290.32 ₪ (במקום 2,223.61 ₪).

תוספת הצלה משתנה

בתוקף מיום 1.1.2024 מצילי דור ב' קבועים שעבדו בהצלה בשנה קלנדרית הקודמת ומתקיימים בהם הסעיפים הרלוונטיים להסכם הקיבוצי מיום 6.9.2016, יהיו זכאים לתוספת הצלה משתנה בהתאם להשלמת שנות קביעות כמפורט בטבלה שלהלן:

התעריף העדכני לתשלום בשנת 2024 ביחס לסעיף 43 ב(1) להסכם מצילים מיום 6.9.2016 הינו 181.13 ₪ (במקום 176 ₪).

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם