02-6700500 שלוחה 1

חוק

תיקון חוק עבודת נוער

ביום 3.8.2023 פורסם ברשומות חוק עבודת נוער (תיקון מס' 21), התשפ"ג-2023 (להלן: החוק).

בהמשך לחוק, ביום 21.3.2024 פרסם משרד העבודה הודעה בנושא תיקון חוק עבודת נוער, לפיה נדרשת הסכמה הורית בהעסקה ובתיווך להעסקת נוער בדוגמנות או בהופעות פרסום לנערים ונערות בגילאי 15-18. לפי הודעת משרד העבודה:

  • ביום 17.09.2023 נכנס לתוקף התיקון לחוק עבודת נוער (תיקון מספר 21) התשפ"ג- 2023, שמטרתו להגביר את ההגנה על בני ובנות הנוער בגילאי 15-18 בהעסקה ובתיווך להעסקה בהופעות פרסום לרבות דוגמנות.
  • על פי התיקון, מעתה נדרשת הסכמה הורית בהעסקה ובתיווך להעסקת נוער בדוגמנות או בהופעות פרסום לנערים ונערות בגילאי 15-18. ההסכמה הנדרשת היא של הורה/ אפוטרופוס של בני נוער בגילאים האמורים המעוניינים בתיווך להופעות פרסום (למשל – ייצוג בסוכנות) לרבות דוגמנות, או המעוניינים להיות מועסקים בהופעות כאלו.
  • יודגש כי התיקון מוסיף לחובות הנוספות הקבועות בהוראות חוק עבודת הנוער והתקנות, למשל כל העסקה או תיווך להעסקה של ילדים צעירים יותר בגילאי שנה עד 15 בהופעות ציבוריות או בהופעות פרסום, מחייבת בהיתר ממשרד העבודה.
  • בהתאם לתיקון לחוק, המעסיק/ מתווך בני נוער בגילאי 15-18 יידרש להפנות את ההורים/ האפוטרופוסים למילוי טופס הסכמה הורית באתר משרד העבודה ולשמירת הטופס, ואולם לא יידרש היתר מהממונה. כלומר, ההסכמה ההורית לתיווך או העסקה עבור קבוצת גיל זו אינה נדרשת לבחינה על ידי תחום חוק עבודת הנוער במשרד העבודה.
  • משרד העבודה יקבל דיווח באמצעות דו"ח ממוכן על פרטי בני הנוער שהמעסיקים/ המתווכים יקבלו עבורם הסכמה הורית, בהתאם להוראות הדין.
  • על פי החוק, המעסיקים והמתווכים חייבים לשמור תיעוד של הסכמה הורית זו למשך 7 שנים.
  • הפרת החוק בעניין האמור עשויה להוביל להטלת עיצום כספי ולהגשת כתב אישום.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם