02-6700500 שלוחה 1

תנאי זכאות בנקודות זיכוי למסיימי לימודים לתואר ראשון

מעסיק,

הידעת שהעובדים השכירים שלך אשר סיימו לימודים לתואר ראשון, זכאים להטבת נקודת זיכוי, בהתאם לשנת סיום הלימודים?

נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד נדרש לשלם, לכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס, ושווי נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪ לשנה.

תנאי הזכאות, כמפורט:

  • תושבי ישראלאשר סיימו לימודים לתואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל.
  • שנת סיום הלימודים: 2023 או מאוחר יותר – זכאות לנקודת זיכוי אחת לשנה, למשך עד 3 שנות מס שלאחר שנת סיום הלימודים.
  • שנת סיום הלימודים: 2014-2022 – זכאות לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת, בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה.


בכדי לקבל את הזכאות, על העובד השכיר להגיש למעסיק בתחילת שנת המס: 

  • טופס 119- בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/ תעודת מקצוע החל משנת המס 2008*) סעיפים 40ג עד 40ה לפקודת מס הכנסה)
  • טופס 101- כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על-ידי המעביד
  • אישור זכאות לתואר אקדמי


אחת ההמלצות החשובות שלנו כלפי מעסיקים, היא לעודד את העובדים לצאת להכשרות אקדמאיות ומקצועיות,
לתמוך ולטפח את התפתחותם המקצועיות ולסייע להם גם ליהנות מכך בהיבט הזיכוי ממס.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם