02-6700500 שלוחה 1

תשלום "חלף שכר" לחטופים

ביום 4.2.2024 התקבלה על ידי ממשלת ישראל החלטה מספר 1379 בדבר מתן תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים. תשלום זה נועד לסייע, במקום השכר השוטף שהחטופים היו מקבלים ממקום עבודתם, בתשלום ההוצאות השוטפות שלהן התחייבו בטרם האסון, כגון שכר דירה, משכנתא, הלוואות וכיו"ב.

כפי שפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי ביום 4.2.2024: "חלף השכר" יינתן לחטופים תושבי ישראל על ידי הביטוח הלאומי, בהתאם להסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, אשר ייחתם בימים הקרובים ויובא לדיון בוועדת העבודה בכנסת ישראל, ועבור החטופים הזרים על ידי רשות האוכלוסין.

עוד נקבע בהחלטת הממשלה כי הסדר ״חלף השכר״ יועבר לחקיקת קבע, וטיוטת החוק תועבר לאישור הממשלה בתוך 75 ימים.

בהמשך לכך, ביום 22.2.2023 פורסמה, להערות הציבור, טיוטת הסכם בין הביטוח הלאומי לאוצר המדינה שיאפשר תשלום חלף שכר לחטופים רטרואקטיבית מה-7.10.2023 ואילך.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם