02-6700500 שלוחה 1

חוק

תשלום שכר לעובד שאינו תושב ישראל ביום הבחירות לרשויות המקומיות

לפי סעיף 136 לחוק בחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (להלן: החוק הבחירות לכנסת), עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת. משמעות הסעיף היא שביום הבחירות, עובד זכאי ליום שבתון בשכר או לחילופין יהיה זכאי לתשלום בשיעור 200% אם עבד ביום זה.

סעיף דומה קיים בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 – סעיף 97.

ביום 23.12.2020 פורסם ברשומות חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א-2020. לפי התיקון מס' 75 לחוק זה, נוסף סעיף 136א לחוק הבחירות לכנסת, לפיו האמור בסעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת לא יחול על עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק בענף הסיעוד על ידי יחיד, בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף הבניין, בענף החקלאות או בענף התעשייה.

ביום 13.7.2023 פורסם ברשומות חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשפ"ג-2023, במסגרתו, בין היתר, לפי תיקון מס' 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), הוחל סעיף 136א לגבי הבחירות לרשויות המקומיות תוך שינוי הגדרת "העובד" מ-"עובד שאינו אזרח ישראל" ל-"עובד שאינו תושב ישראל". הווה אומר שמכאן ואילך, גם בבחירות לרשויות המקומיות, מעסיק לא יחויב לשלם שכר בשיעור של 200% לעובד שאינו תושב ישראל.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם