02-6700500 שלוחה 1

תשלום תמריץ אי היעדרות לתומכות חינוך

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך, במסגרתו, בין השאר, החל מחודש אוקטובר 2023 תומכות החינוך היו אמורות להתחיל לקבל תמריץ אי היעדרות בהתאם לכללי ותנאי הזכאות לתמריץ זה לפי ההסכם.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר 2023, ביום 18.10.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 18/2023 בנושא תשלום תמריץ אי היעדרות בתקופת המגבלות על פתיחת מערכת החינוך – מלחמת "חרבות ברזל", כדלקמן: 

§       תשלום תמריץ אי ההיעדרות החודשי יידחה וזה ישולם החל מחודש דצמבר 2023 במקום החל מחודש אוקטובר 2023.
§       החיסכון, שייווצר בשל אי תשלום התמריץ החודשי החל מחודש אוקטובר 2023, ייזקף לזכות תומכות החינוך וישולם
     בהקדם האפשרי על פי הנחיות מפורטות שיפורסמו בנדון. 
§       לצורך חישוב תמריץ אי ההיעדרות השנתי כאמור, באופן חד פעמי, יובאו בחשבון החודשים דצמבר 2023 עד אוגוסט 2024 כתקופת
     הבדיקה כאמור בסעיף 60 להסכם הקיבוצי מיום 8.8.2023.
§       למען הסר הספק, אין שינוי בסכום התמריץ השנתי ובמספר ימי ההיעדרות כמפורט בסעיף 60 בהסכם.

     בהתאם להנחיות השלטון המקומי מ-18.10.2023, בחודש דצמבר 2023 מופעל חישוב של היעדרויות במערכות הנוכחות.
תשלום המענק בשכר בפועל יחל בחודש ינואר 2024.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם